سیستم پایه خدمات

این ماژول هسته اصلی سیستم خدمات پس از فروش فراپیام بوده که شامل تعاریف اولیه و پروسه تعمیرگاه می باشد بدین معنی که تمامی جزئیات موجود در بخش تعممیرگاه از لحظه پذیرش دستگاه تا صدور صورتحساب و تحویل دستگاه در این ماژول پیاده سازی گردیده است. در زیر توضیحات کامل در باره این ماژول قابل مشاهده می باشد.
 
 
  • 1. کدینگ
  • 2. سناریوی کارتابل
  • 3. کارتابل مدیران و کارشناسان
  • 4. مدیریت تعمیرگاه
  • 5. کارت گارانتی
  • 6. گزارشات و ارسال اسناد

 

یکی از مزایای این سیستم امکان تعریف اجزاء تشکیل دهنده ی سیستم با استفاده از کدینگ است. دراین فضا بر اساس ساختار طراحی شده در سیستم خدمات پس از فروش فراپیام کلیه اقلام اطلاعاتی مورد نیاز طبقه بندی شده و در ساختار درختی کد گذاری می گردد این اقلام اطلاعاتی شامل موارد ذیل می باشد. 

 

 

 

 

 

 
در این بخش هر سازمان می تواند در محیطی گرافیکی و بسیار گویا سناریوی کاری سازمان خود را متناسب با روال های موجود در سازمان طراحی کرده و به علاوه در هر زمان متناسب با تغییرات مورد نیاز بخش خدمات این سناریو قابلیت تغییر و یا طراحی مجدد را داراست.  

 

 
یکی از پراهمیت ترین ویژگی های سیستم خدمات پس از فروش فراپیام ، معماری فرایندها و گردش اطلاعات در کل سیستم بر اساس کارتابل ویژه می باشد . این کارتابل امکان ثبت هرگونه اطلاعات را سهولت بخشیده و منجر به انتقال کامل اطلاعات توسط سیستم و بصورت اتوماتیک در مرحله ارجاع و اقدام فرایندها می شود. هر مدیر یا کارشناس می تواند بر اساس ماموریت های ارجاع شده ، وضعیت کاری خود را با یک Click بررسی نموده و براساس اولویت های تعریف شده ، اقدامات لازم را صورت بخشیده و سایر مدیران و کارشناسان را در جریان موضوعات کاری خود قرار دهد. این فرایندها در محیط کارتابل بر اساس موضوع طبقه بندی گردیده اند.
 

 

بخش مدیریت تعمیرگاه بخش اصلی سیستم پایه خدمات فراپیام می باشد در واقع پس از ثبت تماس اولیه و یا ثبت پذیرش پروسه ی تعمیرگاه آغاز و با تحویل دستگاه و یا تماس پس از تحویل این پروسه پایان می یابد . تمامی قسمت های این بخش در چارت ذیل قابل مشاهده است. توضیحات هر بخش با کلیک مشخص می گردد .
  • لازم به ذکر است در هر مرحله از عملیات تعمیرگاه با استفاده از بخش چرخه فرآیند می توانید گردش کار یک دستگاه را از ابتدا به صورت کامل و با تمامی جزئیات مشاهده نمایید .

                       

                                      

 

 

 

 
در این محیط کاربر می تواند کارت گارانتی دستگاهها را بر اساس انواع گارانتی قابل تعریف به همراه پارامترهای تعیین کننده ای همچون طول دوره گارانتی ، طول دوره تعویض دستگاه و طول دوره ارائه خدمات بر اساس زمان یا میزان کارکرد تعریف نموده و از امکان تعریف انواع دیگر گارانتی با مشخصات متفاوت برای قطعات اصلی تشکیل دهنده دستگاه بهره مند گردد. در این پروسه ضریب پرداخت مشتریان از صفر تا 100% قابل تعریف می باشد.

 

 
این سیستم شامل طیف گسترده ای از گزارشات کاربردی و آماری می باشد که به افزایش بهره وری خدمات و افزایش رضایتمندی سازمان کمک به سزایی خواهد نمود از جمله این گزارشات گزارش مربوط به اطلاعات تماسها ، گزارشات مربوط به نمایندگان ، گزارشات مرتبط با انبار ، گزارشات مربوط به تعمیر گاه ها ،گزارشات مربوط به صورتحساب ها و سایر گزارشات کاربردی.
صدور اسناد حسابداری نیز بخشی از سیستم پایه خدمات می باشد که امکان صدور اسناد حسابداری را فراهم آورده و ارتباط این سیستم را با بخش مالی برقرار می کند.