صفحه اصلی

درباره فراپیام

محصولات

راهکارها

خدمات

پیوستن به فراپیام

خرید اینترنتی

تماس با ما

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری)
نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

معرفی محصول اتوماسیون

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون ( مالی و اداری )

مزیت ها و ویژگی های مهم :

 • ایجاد سازمان بدون کاغذ و با حداقل استفاده از آن به همراه کاهش هزینه های سازمانی
 • امکان رهگیر ی و پیگیری انجام امور سازمانی بصورت سیستمی و با حداقل هزینه زمانی و تماس فردی و تلفنی
 • افزایش بهره وری سازمان به واسطه یکپارچه گی نرم افزار با فرآیندهای عملیاتی در حوزه های مالی ، اداری و منابع انسانی
 • امکان برنامه ریزی فعالیت ها ، زمانبندی و اولویت بندی کارها ، ایجاد انسجام و سیستمی شدن انجام فرآیندهای سازمانی
 • امکان شخصی سازی در نحوه دسته بندی اطلاعات و مدیریت کارها در محیط کارتابل
 • مشاهده کارهای ارجاع شده به هر فرد بصورت هوشمند و لحظه ای
 • جستجوی اطلاعات فرآیندهای کاری ارجاع شده و اقدام شده بصورت بسیار جامع و ساده
 • ارائه نمودار گرافیکی از فرآیندهای در حال انتظار اقدام و در جریان کار و ... در محیط کارتابل مدیران و کارشناسان

طبقه بندی و کدینگ اطلاعات :

 • تعریف واحدهای سازمانی به جهت تفکیک و دسته بندی مسیر ارجاع فرایندهای سازمانی
 • تعریف پستهای سازمانی به جهت انتساب به پرسنل سازمان که نقش اصلی را در ارجاع اطلاعات در کارتابل بر عهده دارند
 • تعریف اطلاعات اصلی و شناسنامه ای پرسنل به همراه تصویر و امضا فرد برای شناسایی و امکان انتساب پست های سازمانی
 • تعریف انواع سناریو های کاری در سازمان به جهت تفکیک و دسته بندی بخش های عملیاتی به صورت گرافیکی
 • تعریف انواع مجوزهای انجام ( اقدام ) کاردر سازمان در سطوح مختلف
 • تعاریف و تنظیمات اپراتورهای پیامک و Email
 • تعریف کدینگ و ایجاد ساختاربرای آرشیو اسناد و مدارک
 • تعریف الگوهای ارسال پیامک

امکانات و عملیات :

 • محیط کاری ساده ، منسجم ، یکپارچه و کاربر پسند
 • ارائه تقویم کاری درون سازمانی و مشخص نمودن تعطیلات و مناسبتها
 • تفویض پستهای سازمانی دربازه مشخص و دلخواه به فرد جایگزین
 • مدیریت درخواستهای اضافه کاری و مرخصی
 • مشاهده کارهای قابل انجام در تقویم بصورت تجمیعی
 • ثبت قرارها و تایم جلسات شخصی و سازمانی به همراه یادآوری در زمان مقرر توسط کارتابل و پیامک
 • امکان ارسال و دریافت FaxوEmail ها از محیط کارتابل
 • امکان ارائه تابلو اعلانات سازمانی
 • امکان ثبت دانش نامه سازمانی و استفاده از آن با مجوز های فردی و گروهی
 • عملیات ارسال و دریافت پیامک با وقوع رخدادهای سازمانی از قبیل انجام کار ، ارجاع کار ، اتمام کار ، تایید مرخصی و....................
 • نامه نگاری و ارسال پیام های درون سازمانی در سطوح مختلف
 • امکان جستجوی پیشرفته در داده های مهم فرایندهای سیستمی در حوزه سیستم های مالی یکپارچه و اتوماسیون اداری
 • مشاهده توالی انجام کار و گردش عملیات فرآیندهای سازمانی بصورت گرافیکی و مشاهده خلاصه داده های آن
 • امکان تعریف شروط و تصمیم گیری های مختلف در ارجاع کار
 • امکان تعریف پوشه بندی های مختلف به تفکیک هر فرد و بایگانی پرونده ها در آن
 • امکان درخواست ارجاع اطلاعات فرآیندهای کاری سازمان
 • امکان پیوست کردن اطلاعات در گردش جریان کار به نامه ها و درخواست ها
 • امکان پیوست گزارشات به جریان پیگیری
 • امکان درخواست تغییر وضعیت فرآیند ها
 • ارجاع درخواست صدور اسناد حسابداری فرآیندهای زیر سیستم های انبار – فروش – خزانه داری و .. از طریق کارتابل
 • امکان ارسال نوتیفیکیشن ( اعلان ) در رویدادهای مختلف سازمان به کارتابل کارکنان مورد نظر

گزارشات :

 • گزارش عملکرد روزانه ، هفتگی ، ماهیانه هر فرد در سازمان ( تعداد کارباز و در صف انجام ، تعداد کار انجام شده ، متوسط زمان کار ، تعداد کار پیگیری و .........)
 • تعداد کارهای در صف انجام
 • ارائه گزارشات مدیریتی به تفکیک وضعیت کارهای هر واحد یا مرکز هزینه سازمانی
 • گزارش وضعیت فرآیندهای سازمانی به تفکیک های مختلف وضعیت کار

زیر سیستم ها :

 • کارتابل فرایندهای سیستم مالی
 • کارتابل فرایندهای سیستم خزانه داری
 • کارتابل فرایندهای سیستم انبار
 • کارتابل فرایندهای سیستم فروش
 • کارتابل فرایندهای سیستم حقوق و دستمزد
 • کارتابل فرایندهای سیستم دارایی ثابت
 • کارتابل فرایندهای سیستم سفارشات داخلی 
 • کارتابل فرایندهای سیستم سفارشات خارجی
 • کارتابل فرایندهای سیستم خدمات پس از فروش
نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

کارتابل سیستم مالی

 • ارسال اطلاعات اسناد حسابداری جهت تغییر وضعیت بصورت گروهی ( موقت . اولیه . نهایی ) از طریق کارتابل مالی
 • ارسال پیش نویس اسناد به جهت صدور اسناد حسابداری از طریق کارتابل مالی
 • صدور اطلاعات تسهیم هزینه و بودجه به جهت ارسال سند . از طریق کارتابل مالی
 • ارسال اطلاعات اسناد به جهت مشاهده و هر گونه دستور مدیریت
نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

کارتابل سیستم خزانه داری

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام
 • پروسه درخواست چک و مراحل تائید اولیه و نهایی ( ارجاع به جهت تائید ) از طریق کارتابل
 • ارسال اطلاعات فرآیند های سیستم خزانه که قابلیت صدور سند حسابداری دارند به کارتابل مسئول صدور اسناد حسابداری متناسب با سیاستهای .
 • ارسال درخواست وام ، تنخواه ، مساعده ، تائید یا رد آن و ارجاع به مسئول پرداخت خزانه داری از طریق کارتابل

کارتابل سیستم انبار

 • پروسه درخواست چک و مراحل تائید اولیه و نهایی ( ارجاع به جهت تائید ) از طریق کارتابل
 • ارسال اطلاعات فرآیند های سیستم خزانه که قابلیت صدور سند حسابداری دارند به کارتابل مسئول صدور اسناد حسابداری متناسب با سیاستهای .
 • ارسال درخواست وام ، تنخواه ، مساعده ، تائید یا رد آن و ارجاع به مسئول پرداخت خزانه داری از طریق کارتابل
نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

کارتابل سیستم فروش :

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام
 • ارسال اطلاعات فرآیند های فروش و مرجوعی و تعدیل به جهت صدور اسناد حسابداری متناسب با سیاستهای شرکت . ( از طریق کارتابل )
 • ارسال اطلاعات فرآیند های قرارداد و سفارش و پیش فاکتور و فروش و مرجوعی جهت تغییر وضعیت بصورت گروهی ( موقت . اولیه . نهایی) ( از طریق کارتابل )
 • ارسال درخواست افزایش یا کاهش نرخ فروش کالا و خدمات ( از طریق کارتابل )

کارتابل سیستم حقوق و دستمزد :

 • ارجاع احکام صادره برای تائید و یا ابطال به متولی مربوطه . از طریق کارتابل
 • ارسال درخواست تغییر وضعیت پرسنل از طریق کارتابل
 • ارسال لیست حقوق – بیمه 0 مالیات برای تائید مدیریت از طریق کارتابل
 • ارسال لیست تسویه حساب پرسنل برای تائید مدیریت از طریق کارتابل مدیریت
 • ارسال لیست کارکرد برای تائید مدیریت
 • درخواست مرخصی ، اضافه کاری ، ماموریت از طریق کارتابل اداری
نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

کارتابل سیستم دارایی ثابت

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام
 • ارجاع درخواست دارایی به تائید آن از طریق کارتابل
 • ارسال اطلاعات فرآیند های سیستم دارایی که قابلیت صدور سند حسابداری دارند به کارتابل مسئول صدور اسناد حسابداری متناسب با سیاستهای شرکت از طریق کارتابل مالی

کارتابل سیستم سفارشات داخلی

 • ارجاع فرآیند های سفارش ، استعلام ، پیش فاکتور ، هزینه خرید ، قرارداد ، دستور خرید ، برگ ارسال و برگشت کالا به تائیدات مربوط از طریق کارتابل بازرگانی
نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

کارتابل سیستم سفارشات خارجی

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام
 • ارجاع به جهت تائید فرآیند های درخواست خرید – سفارش خرید – پرفرما – اینویس – ارسال کالا – برگشت کالا از طریق کارتابل بازرگانی

کارتابل سیستم خدمات پس از فروش :

 • ارجاع فرآیندهای پذیرش ، گزارش کار ، صدور صورتحساب و تحویل به کارشناسان مربوطه به جهت انجام امور مربوطه به کارتابل کارشناسان و سرپرستان
 • ارجاع فرآیندهای تماس بعد از تحویل و نظرسنجی به کارشناسان مربوط از طریق کارتابل کارشناسان
 • مدیریت ارجاع کار و برنامه ریزی عملیات توسط مسئولین سازمان خدمات متناسب با وضعیت کارهای درحال انجام و محل فیزیکی کارشناسان و تکنسین های سازمان خدمات
 • مدیریت مطالبات نمایندگان و اجرت تعمیرکاران با پیکربندی های مختلف و گردش اطلاعات از طریق سیستم اتوماسیون یکپارچه
 • مدیریت سرویس های دوره ای و قراردادهای نگهداری و یادآوری های مربوط درکارتابل افراد مسئول
نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

 

 

 

 

 

 

 

نظرات (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 votes
نظری برای این مطلب ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

نرم افزار های یکپارچه مالی

نرم افزارهای یکپارچه مالی بر اساس تنظیمات و Config مدیریت و کاملا انعطاف پذیر بوده و در حوزه های حسابداری مالی، تدارکات و خرید، توزیع و فروش، منابع انسانی، برنامه ریزی مواد به همراه ابزارهای پیشرفته مدیریتی قابلیت بهره برداری دارند.

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

نرم افزارهای نظام جامع مالی

نرم افزارهای نظام جامع مالی برای کسب و کارهای متوسط تا کوچک طراحی شده است طراحی بسیار ساده و روان، سرعت عملکرد بسیار بالا، حداقل زمان استقرار، ابزارهای در دسترس به همراه مکانیزم های جذاب و ساده در اخذ گزارشات مدیریتی باعث میشود تا مدیران این صنایع با بکار گیری نیروی انسانی ماهر و غیر متخصص بتوانند چابکانه عملیات مالی را انجام دهند.

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش

نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش برای مدیریت فرایندهای خدمات و سرویس های پس از فروش به مشتریان طراحی شده و دارای زیر سیستم های زیر می باشد: پذیرش مشتریان ،کارت گارانتی، قراردادهای پشتیبانی مدیریت انبار قطعات، کنترل کیفی، رضایت سنجی مشتریان و سایر بخش های پر اهمیت

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

وب سرویس های ارتباطی

وب سرویس های ارتباطی، مجموعه ابزارها و نرم افزارهایی هستند که با هدف یکپارچه سازی کامل اطلاعات سازمان از طریق اتصال سایر سیستم ها به نرم افزارهای فراپیام برای ارسال و یا دریافت داده ها و همچنین ارائه انواع گزارشات و خروجی ها در سایر سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی طراحی و ارائه شده اند.

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

نرم افزارهای فروشگاه آنلاین

نرم افزارهای فروشگاه آنلاین (فروش اینترنتی) مبتنی بر اصول تخصصی تجارت الکترونیک طراحی شده و موتور اصلی تولید فروشگاه های ویژه کسب وکار های مختلف می باشد. بخش های مختلفی همچون محصولات و ویژگی های کالا، مدیریت فرآیند خرید، انواع تخفیف و پیشنهادات ویژه، انبار و مدیریت موجودی، کارت هدیه، چند فروشگاهی، تأمین کنندگان کالا و ... دراین نرم افزار پیشرفته پیش بینی شده است

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری)

نرم افزارهای یکپارچه اتوماسیون با هدف ایجاد انسجام در مجموعه اطلاعات مرتبط با مدیران و کارشناسان سازمان ها و بنگاه های اقتصادی تولید شده است. در این نرم افزار کلیه کارکنان دارای یک کارتابل بوده و کلیه عملیات فرآیندی مربوط به سیستم های مالی ، نامه های داخلی، SMS ها، Emailها، Faxها و سایر موارد مورد نیاز در یک صفحه در اختیار ایشان می باشد.

درخواست دمو

کارشناسان فراپیام با دریافت اطلاعات این فرم، در کوتاه ترین زمان هماهنگی های لازم را جهت برگزاری جلسه دمو با شما انجام خواهند داد.

آیا نیاز به توضیحات بیشتری دارید؟

پاسخ سوالات خود را از کارشناسان مجرب ما دریافت نمایید.

021-86748

درباره فراپیام

شرکت فراپیام در سال 1375 تاسیس و با هدف بهبود کسب و کار در صنایع مختلف کشور اقدام به شناسایی و تامین نیازهای صنایع مختلف در زمینه به کارگیری و بهره برداری از سیستم های اطلاعات مدیریت نموده و تلاش می نماید تا با تولید بسته های نرم افزاری در این زمینه، بهره برداری از فناوری اطلاعات را با مسیر تامین اهداف مدیران ارشد شرکت ها و صنایع مختلف همسو گرداند.

در مسیر توسعه فعالیت، در سال 1393 به جهت تقسیم صحیح تر فعالیت ها و ماموریت های تخصصی در گروه های کاری مختلف، اقدام به تحول ساختاری و ارتقاء کیفی مدیریت در مجموعه فراپیام نمودیم . در شرایط جدید کلیه فرایندهای گروه، شامل طراحی و تولید نرم افزار ، استقرار و آموزش سیستم ها، خدمات پشتیبانی سالیانه مشتریان ، تحقیق و توسعه R&D ، توسعه بازار و فروش به صورت تخصصی تفکیک شده و در قالب شرکت های عضو هلدینگ، مدیریت و اجرا می گردند. اسامی برخی شرکت های عضو هلدینگ فراپیام به شرح ذیل می باشد :

 • شرکت فراپیام (سهامی خاص) ، هلدینگ مرکزی به شماره ثبت 123472
 • شرکت خدمات ماندگار یکپارچه ایرانیان فراپیام ، شماره ثبت 475820
 • شرکت خدمات ماندگار نظام جامع شایان فراپیام ، شماره ثبت 473712
 • شرکت خدمات ماندگار شبکه فراپیام ، شماره ثبت 475815
 • موسسه آموزشی فراپیام به شماره ثبت 18149

برای دریافت آخرین اخبار ایمیل خود را وارد نمایید


گواهینامه ها و استاندارد های فراپیام

01
03
04
06
07
09
16
18

منوی پایین صفحه

logo-samandehi
نرم افزار یکپارچه اتوماسیون (مالی و اداری) | نرم افزار فراپیام

گروه شرکت های مهندسی نرم افزار فراپیام

02188544977

تهران – خیابان سهروردی شمالی – خیابان میرزای زینالی غربی – پلاک 161 – ساختمان فراپیام

کد پستی : 1576813811