نرم افزار یکپارچه اتوماسیون مالی و اداری

ویژگی منحصر بفرد نرم افزار یکپارچه اتوماسیون مالی و اداری

چابکی سازمان
چابکی سازمان

با ایجاد سازمان بدون کاغذ به آن همراه کاهش هزینه های سازمانی و امکان رهگیری و پیگیری انجام امور سازمانی بصورت سیستمی و با حداقل هزینه زمانی و تماس فردی و تلفنی سازمانی کارا و چابک خواهید داشت .

افزایش بهروری
افزایش بهروری

بهره وری سازمان به واسطه یکپارچگی نرم افزار با فرآیندهای عملیاتی در حوزه های مالی ، اداری و منابع انسانی و کاهش هزینه های سازمانی افزایش خواهد یافت .

هدفمندی سازمانی
هدفمندی سازمانی

با امکان برنامه ریزی فعالیت ها ، زمانبندی و اولویت بندی کارها ، ایجاد انسجام و سیستمی شدن انجام فرآیندهای سازمانی موجب حداکثر ساختن توان پاسخگویی سازمان می‌گردد.

کارتابل و گردش کار
کارتابل و گردش کار

با مشاهده کارهای ارجاع شده به هر فرد بصورت هوشمند و لحظه ای و امکان شخصی‌سازی در نحوه دسته‌بندی اطلاعات و مدیریت کارها در محیط کارتابل هر کاربر، جستجوی اطلاعات فرآیندهای کاری ارجاع شده و اقدام شده بصورت جامع وبسیار ساده می‌سازد.

گزارشات مدیریتی
گزارشات مدیریتی

ارائه نمودار گرافیکی از فرآیندهای در حال انتظار اقدام و در جریان کار و ... در محیط کارتابل مدیران و کارشناسان و گزارش عملکرد روزانه ، هفتگی ، ماهیانه هر فرد در سازمان ( تعداد کارباز و در صف انجام ، تعداد کار انجام شده ، متوسط زمان کار ، تعداد کار پیگیری و ...) از جمله گزارشات پیش بینی شده در سیستم فراپیام می‌باشد.

یکپارچگی سازمانی
یکپارچگی سازمانی

نرم‌افزار اتوماسیون اداری و فرایندها ی کسب‌وکار فراپیام به شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کند تا انجام کلیه امور مربوط به مکاتبات اداری، حفظ و طبقه‌بندی اسناد و مدارک، تعریف جریان‌های کاری، فعالیت‌ها و فرآیندهای سازمانی، گزارشات مدیریتی و… را به سادگی مدیریت و پیگیری نمایند.

معرفی محصول

 • تعریف واحدهای سازمانی به جهت تفکیک و دسته بندی مسیر ارجاع فرایندهای سازمانی
 • تعریف پستهای سازمانی به جهت انتساب به پرسنل سازمان که نقش اصلی را در ارجاع اطلاعات در کارتابل بر عهده دارند
 • تعریف اطلاعات اصلی و شناسنامه ای پرسنل به همراه تصویر و امضا فرد برای شناسایی و امکان انتساب پست های سازمانی
 • تعریف انواع سناریو های کاری در سازمان به جهت تفکیک و دسته بندی بخش های عملیاتی به صورت گرافیکی
 • تعریف انواع مجوزهای انجام ( اقدام ) کاردر سازمان در سطوح مختلف
 • تعاریف و تنظیمات اپراتورهای پیامک و Email
 • تعریف کدینگ و ایجاد ساختاربرای آرشیو اسناد و مدارک
 • تعریف الگوهای ارسال پیامک
 • محیط کاری ساده ، منسجم ، یکپارچه و کاربر پسند
 • ارائه تقویم کاری درون سازمانی و مشخص نمودن تعطیلات و مناسبتها
 • تفویض پستهای سازمانی دربازه مشخص و دلخواه به فرد جایگزین
 • مدیریت درخواستهای اضافه کاری و مرخصی
 • مشاهده کارهای قابل انجام در تقویم بصورت تجمیعی
 • ثبت قرارها و تایم جلسات شخصی و سازمانی به همراه یادآوری در زمان مقرر توسط کارتابل و پیامک
 • امکان ارسال و دریافت FaxوEmail ها از محیط کارتابل
 • امکان ارائه تابلو اعلانات سازمانی
 • امکان ثبت دانش نامه سازمانی و استفاده از آن با مجوز های فردی و گروهی
 • عملیات ارسال و دریافت پیامک با وقوع رخدادهای سازمانی از قبیل انجام کار ، ارجاع کار ، اتمام کار ، تایید مرخصی و…
 • نامه نگاری و ارسال پیام های درون سازمانی در سطوح مختلف
 • امکان جستجوی پیشرفته در داده های مهم فرایندهای سیستمی در حوزه سیستم های مالی یکپارچه و اتوماسیون اداری
 • مشاهده توالی انجام کار و گردش عملیات فرآیندهای سازمانی بصورت گرافیکی و مشاهده خلاصه داده های آن
 • امکان تعریف شروط و تصمیم گیری های مختلف در ارجاع کار
 • امکان تعریف پوشه بندی های مختلف به تفکیک هر فرد و بایگانی پرونده ها در آن
 • امکان درخواست ارجاع اطلاعات فرآیندهای کاری سازمان
 • امکان پیوست کردن اطلاعات در گردش جریان کار به نامه ها و درخواست ها
 • امکان پیوست گزارشات به جریان پیگیری
 • امکان درخواست تغییر وضعیت فرآیند ها
 • ارجاع درخواست صدور اسناد حسابداری فرآیندهای زیر سیستم های انبار – فروش – خزانه داری و .. از طریق کارتابل
 • امکان ارسال نوتیفیکیشن ( اعلان ) در رویدادهای مختلف سازمان به کارتابل کارکنان مورد نظر
 • گزارش عملکرد روزانه ، هفتگی ، ماهیانه هر فرد در سازمان ( تعداد کارباز و در صف انجام ، تعداد کار انجام شده ، متوسط زمان کار ، تعداد کار پیگیری و …)
 • تعداد کارهای در صف انجام
 • ارائه گزارشات مدیریتی به تفکیک وضعیت کارهای هر واحد یا مرکز هزینه سازمانی
 • گزارش وضعیت فرآیندهای سازمانی به تفکیک های مختلف وضعیت کار

کارتابل ها

 • ارسال اطلاعات اسناد حسابداری جهت تغییر وضعیت بصورت گروهی ( موقت . اولیه . نهایی ) از طریق کارتابل مالی
 • ارسال پیش نویس اسناد به جهت صدور اسناد حسابداری از طریق کارتابل مالی
 • صدور اطلاعات تسهیم هزینه و بودجه به جهت ارسال سند . از طریق کارتابل مالی
 • ارسال اطلاعات اسناد به جهت مشاهده و هر گونه دستور مدیریت
 • پروسه درخواست چک و مراحل تائید اولیه و نهایی ( ارجاع به جهت تائید ) از طریق کارتابل
 • ارسال اطلاعات فرآیند های سیستم خزانه که قابلیت صدور سند حسابداری دارند به کارتابل مسئول صدور اسناد حسابداری متناسب با سیاستهای سازمان.
 • ارسال درخواست وام ، تنخواه ، مساعده ، تائید یا رد آن و ارجاع به مسئول پرداخت خزانه داری از طریق کارتابل
 • ارسال اطلاعات فرآیند های فروش و مرجوعی و تعدیل به جهت صدور اسناد حسابداری متناسب با سیاستهای شرکت . ( از طریق کارتابل )
 • ارسال اطلاعات فرآیند های قرارداد و سفارش و پیش فاکتور و فروش و مرجوعی جهت تغییر وضعیت بصورت گروهی ( موقت . اولیه . نهایی) ( از طریق کارتابل )
 • ارسال درخواست افزایش یا کاهش نرخ فروش کالا و خدمات ( از طریق کارتابل )
 • ارجاع احکام صادره برای تائید و یا ابطال به متولی مربوطه ، از طریق کارتابل
 • ارسال درخواست تغییر وضعیت پرسنل از طریق کارتابل
 • ارسال لیست حقوق و بیمه و مالیات برای تائید مدیریت از طریق کارتابل
 • ارسال لیست تسویه حساب پرسنل برای تائید مدیریت از طریق کارتابل مدیریت
 • ارسال لیست کارکرد برای تائید مدیریت
 • درخواست مرخصی ، اضافه کاری ، ماموریت از طریق کارتابل اداری
 • ارجاع درخواست دارایی به تائید آن از طریق کارتابل
 • ارسال اطلاعات فرآیند های سیستم دارایی که قابلیت صدور سند حسابداری دارند به کارتابل مسئول صدور اسناد حسابداری متناسب با سیاستهای شرکت از طریق کارتابل مالی
کارتابل سیستم سفارشات داخلی
 • ارجاع فرآیند های سفارش ، استعلام ، پیش فاکتور ، هزینه خرید ، قرارداد ، دستور خرید ، برگ ارسال و برگشت کالا به تائیدات مربوط از طریق کارتابل بازرگانی
کارتابل سیستم سفارشات خارجی
 • ارجاع به جهت تائید فرآیند های درخواست خرید – سفارش خرید – پرفرما – اینویس – ارسال کالا – برگشت کالا از طریق کارتابل بازرگانی
 • ارجاع فرآیندهای پذیرش ، گزارش کار ، صدور صورتحساب و تحویل به کارشناسان مربوطه به جهت انجام امور مربوطه به کارتابل کارشناسان و سرپرستان
 • ارجاع فرآیندهای تماس بعد از تحویل و نظرسنجی به کارشناسان مربوط از طریق کارتابل کارشناسان
 • مدیریت ارجاع کار و برنامه ریزی عملیات توسط مسئولین سازمان خدمات متناسب با وضعیت کارهای درحال انجام و محل فیزیکی کارشناسان و تکنسین های سازمان خدمات
 • مدیریت مطالبات نمایندگان و اجرت تعمیرکاران با پیکربندی های مختلف و گردش اطلاعات از طریق سیستم اتوماسیون یکپارچه
 • مدیریت سرویس های دوره ای و قراردادهای نگهداری و یادآوری های مربوط درکارتابل افراد مسئول
دانلود کاتالوگ دمو