نرم ‌افزار خدمات پس از فروش فراپیام

ویژگی منحصر بفرد نرم‌افزار خدمات پس از فروش

تعریف سناریو فعالیت
تعریف سناریو فعالیت

امکان تعریف سناریوی گردش کار به شکلی که هر سازمان می‌تواند در محیطی کاملا گرافیکی و بسیار گویا ، سناریوی کاری سازمان خود را متناسب با روال‌های موجود در سازمان خدمات پس‌ازفروش طراحی کرده و به علاوه در هر زمان ، متناسب با تغییرات مورد نیاز در بخش خدمات این سناریوها قابلیت تغییر و یا طراحی مجدد را دارا می‌باشد.

سیستم مبتنی بر کارتابل
سیستم مبتنی بر کارتابل

یکی از پراهمیت‌ترین ویژگی‌های سیستم خدمات پس‌ازفروش فراپیام ، معماری فرایندها و گردش اطلاعات در کل سیستم براساس کارتابل می‌باشد. این کارتابل امکان ثبت هرگونه اطلاعات را سهولت بخشیده و منجر به انتقال کامل اطلاعات توسط سیستم و بصورت اتوماتیک در مرحله ارجاع ، اقدام و ارجاع کار فرایندها می‌شود.

پذیرش و رهگیری تحت وب
پذیرش و رهگیری تحت وب

درنرم‌افزار خدمات پس‌ازفروش امکان ثبت پذیرش تحت وب از طریق تلفن همراه و تبلت و لپ تاپ وجود دارد و مشتریان می‌توانند از طریق ماژول رهگیری تحت وب و براساس کد رهگیری و شماره سریال دستگاه پذیرش شده و یا شماره پذیرش نسبت به رهگیری و پی‌گیری دستگاه خود اقدام نمایند.

سیستم رضایت مندی و ارتباط با مشتری
سیستم رضایت مندی و ارتباط با مشتری

سیستم ارتباط با مشتری نرم‌افزار خدمات پس‌ازفروش فراپیام، یک بانک اطلاعات مشتریان به همراه کلیه اطلاعات همچون تلفن، ایمیل، موبایل، آدرس و ... است که به سمت فرآیندهای رضایت مشتری، شکایت، نظرسنجی در هر قسمت از پروسه تعمیر و انتقال آن جهت پیگیری و ادامه پروسه هدایت می‌شود.

ارائه گزارشات هوشمند
ارائه گزارشات هوشمند

یکی از اصول مهم در گزارشات هوش تجاری تحلیل درست داده‌ها و امکان بررسی داده‌ها از زوایا و در شرایط مختلف زمانی می‌باشد. نرم‌افزار خدمات پس‌ازفروش فراپیام فریم ورکی را دراختیار کاربر قرار می‌دهد که کاربر این کار را به راحتی هرچه تمام‌تر انجام داده و خروجی را به فرمت‌های مختلف بررسی نموده و ذخیره نماید.

یکپارچگی اطلاعات و عملیات
یکپارچگی اطلاعات و عملیات

یکی از ویژگی‌های سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات پس‌ازفروش گستردگی این سازمان‌ها از نظر جغرافیایی می‌باشد. در کنار این گستردگی می‌بایست از سیستم‌ها و نرم‌افزارهایی استفاده نمود که یکپارچگی سازمان را حفظ کنند.

امکانات اصلی

درنرم افزار خدمات پس از فروش فراپیام به جهت ایجاد نظام منسجم اطلاعات برای تهیه و ارائه گزارشات آماری مورد استفاده مدیریت، تلاش گردیده تا با ایجاد طبقه بندی و کدینگ اطلاعات، کیفیت ارائه گزارشات مدیریتی و گردش کار در سیستم ارتقاء یابد در ادامه جزئیات طبقه بندی و کدینگ سیستم خدمات پس از فروش فراپیام ارائه می گردد.

 • کدینگ واحدهای سازمانی
 • کدینگ پستهای سازمانی
 • کدینگ مشاغل سازمانی
 • کدینگ اطلاعات اصلی پرسنل
 • کدینگ اشخاص ، مراکز و نمایندگان که شامل ثبت و نگهداری اطلاعات (مشتریان ، پرسنل تعمیرکار، نمایندگان خدمات (کارکنان نمایندگی ، اطلاعات بانکی ، اطلاعات تماس ، دسته فاکتور های تحویلی ، گروه تخصصی دستگاه ، اسناد و مدارک ) ، نمایندگان فروش ، مراکز سرویس و تعمیرگاهها ) می باشد .
 • کدینگ دستگاه ها که شامل ثبت و نگهداری اطلاعات ( کدینگ سرویسها و خدمات ، کدینگ عیوب ، کدینگ تست ، متعلقات و کدینگ دستگاه ها و قطعات ( قطعات دستگاه ، خدمات مرتبط با دستگاه ، عیوب دستگاه ، الگوهای تست و اسناد و مدارک مرتبط با دستگاه) ) می باشد .
 • کدینگ فرآیندها که شامل ثبت و نگهداری اطلاعات ( انواع گارانتی ، انواع سرویس دوره ای و قرارد پشتیبانی ، انواع پرسش و پاسخ تماس پس از تحویل ، انواع پرسش و پاسخ نظرسنجی ، انواع محاسبات در مطالبات ، انواع محاسبات در اجرت تعمیرکاران و انواع وضعیت تعمیر دستگاه) می باشد .
 • نرخ قطعات و دستمزد خدمات که شامل ثبت و نگهداری اطلاعات ( نرخ مشتری ، نرخ نماینده و اجرت تعمیر کار بابت کد قطعه – ویژگی ، کد سرویس / خدمات به تفکیک تاریخ ، مقدار و نماینده خدمات و با امکان اعمال شرایطی از قبیل گروه مشتری ، شهر مشتری ، گروه نماینده خدمات و … ) می باشد .
 • کدینگ عوامل که شامل ثبت و نگهداری اطلاعات (عوامل افزاینده ، عوامل کاهنده و VAT با قابلیت تعین اعمال بر روی دستگاهها ، قطعات و یا خدمات انجام شده برای فرآیند های ریالی و نیز تعیین شرایط عملکرد و فیلتر گذاری ) می باشد .
 • کدینگ رابط خدمات پس از فروش فراپیام و سیستم حسابداری مالی. جهت صدور اتوماتیک اسناد درآمد ، هزینه و بهای تمام شده خدمات و قطعات گارانتی
 • عملیات سیستم خدمات پس از فروش فراپیام از طریق مرکز تماس مشتریان (call center) و با ثبت اطلاعات تماس مشتریان آغاز می گردد که انواع پل های ارتباطی مورد نیاز مشتریان از جمله تلفن، نامه، ایمیل و SMS در آن تعبیه گردیده است.
 • اطلاعات ثبت شده در مرکز تماس مشتریان جهت ثبت درخواست بازدید، نصب، تعمیر، سرویس های دوره ای، آموزش و یا سایر عملیات مرتبط با واحد خدمات پس از فروش، به پذیرش منتقل خواهد گردید.
 • اطلاعات ثبت شده در پذیرش به واحد برنامه ریزی عملیات ارجاع شده تا برنامه ریزی روزانه بر اساس تخصص تکنسینهای نصب و تعمیر و یا نمایندگان خدمات توزیع مناسب شده و در کارتابل تکنسین ها قرار گیرد.
 • متناسب با محل انجام عملیات تعمیر ،که در زمان ثبت پذیرش تعیین گردید. که می تواند تعمیرگاه شرکت باشد، پذیرش مربوطه به فرآیند گزارش انجام کار منتقل شده و در آن قطعات مصرفی و داغی نیز قابل ثبت می باشد.
 • در صورت نیاز به تست دستگاههای تعمیر شده، دستگاه مربوطه به فرآیند کنترل کیفی ارجاع خواهد گردید.
 • دستگاههایی که در تعمیرگاه مرکزی سرویس و تعمیر شده اند، بر اساس قطعات مصرف شده و خدمات ارائه شده در گزارش انجام کار به جهت تعیین مبالغ پرداختی مشتری و با توجه به وضعیت گارانتی آن، به فرآیند صورتحساب مرکزی ارجاع و محاسبات مربوطه، انجام می پذیرد.
 • آخرین پروسه عملیات تعمیر دستگاه، تحویل دستگاه می باشد که با ثبت و نگهداری اطلاعات تحویل گیرنده، تحویل دهنده و زمان و تاریخ تحویل، پروسه عملیات تعمیر به اتمام می رسد.
 • پس از تحویل دستگاه، تماس با مشتری و اخذ نظر سنجی بابت رضایت از خدمات ارائه شده و ثبت آن از طریق فرآیند تماس پس از تحویل یا Happy Call طراحی گردیده است.
 • از آنجا که برخی از خدمات در محل مشتریان انجام می پذیرد و صورتحساب کارهای انجام شده و قطعات مصرفی توسط تکنسین ها در محل مشتری تنظیم می گردد لذا فرآیند صورتحساب خارجی طراحی، و در اختیار تعمیرکاران و نمایندگان قرار گرفته است. در ضمن پذیرش ثبت شده با تعین محل مشتری جهت محل انجام تعمیر نیز، قابلیت ارجاع به فرآیند صورتحساب خارجی را داراست.
گزارشات عمومی سیستم خدمات پس از فروش شامل موارد ذیل می باشد :
 • گزارش پذیرش : شامل کلیه دستگاههای پذیرش شده در واحد خدمات (تلفنی، حضوری، sms ،fax)
 • کنترل کیفی : شامل کلیه دستگاههای تعمیر شده که به واحد کنترل کیفی ارجاع شده اند.
 • صورتحساب های مرکزی/ خارج از مرکز : شامل کلیه قطعات مصرفی و سرویسها و خدمات ارائه شده بابت دستگاههای ثبت شده در هر یک از صورتحسابهای مرکزی و خارج از مرکز.
 • مطالبات نمایندگان : شامل نمایش محاسبات ریالی انجام شده برای نمایندگان مستقل.
 • تحویل : شامل کلیه اطلاعات دستگاههای تحویل شده.
 • گردش قطعات در خدمات پس ازفرش : شامل گردش و موجودی قطعات نماینده، قطعات تعمیرکار و قطعات تعمیرگاه می باشد.
 • اجرت تعمیرکاران : شامل اجرت محاسبه شده تعمیرکاران می باشد.
گزارشات هوشمند :
 • ارائه گزارشات هوشمند خدمات پس از فروش و طراحی توسط خود کاربر : همیشه در سازمان های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، محاسبه میزان سود و زیان در گارنتی نمودن دستگاه ها، بررسی قطعات پر هزینه و کمیاب، بررسی مشتریانی که باعث ضرر در سازمان خدمات پس از فروش شما میشوند، بررسی سود و زیان نماینده و تعمیرکاران شما، احتمال نیاز به یک قطعه در دوره گارانتی یک دستگاه، تاثیر نرخ ارز بر روی قطعات در خدمات ارائه شده یک چالش مهم می باشد. امروزه این چالش ها با تکیه بر هوش تجاری BI به سهولت انجام میپذیرد.
 • یکی از اصول مهم در گزارشات هوش تجاری BI تحلیل درست داده ها و امکان بررسی داده ها از زوایا و در شرایط مختلف زمانی می باشد. جهت درک منطقی داده نیاز به شناخت Mart های داده و ساخت Cube مکعب داده هست. نرم افزار خدمات پس از فروش فراپیام فریم ورکی را در اختیار کاربر قرار میدهد که کاربر این کار را به راحتی هرچه تمام تر انجام داده و خروجی را به فرمت های مختلف بررسی نموده و ذخیره نماید. Pivot کردن داده ها و فیلتر داده از زوایای مختلف توسط کاربر قابل انجام بوده و لازم به ذکر است که این فریم ورک توسط تیم تولید فراپیام تولید شده است.
گزارشات مدیریتی سیستم خدمات پس از فروش شامل :
 • گزارش مدیریتی تعمیرات خدمات پس ازفروش : نمایش جمع مبالغ تعمیرات به تفکیک هر دستگاه که سایر ستونهای مورد نیاز جهت نمایش نیز، داینامیک بوده و توسط کاربر قابل انتخاب می باشد.
 • گزارش مدیریتی کارتهای گارانتی : نمایش جمع کل به ازای دستگاه ثبت شده در کارتهای گارانتی که سایر ستونهای مورد نیاز جهت نمایش نیز، داینامیک بوده و توسط کاربر قابل انتخاب می باشد.
 • گزارش خدمات و قطعات : نمایش جمع کل به ازای خدمات و قطعات ثبت شده به همراه نمایش سهم نهایی مشتری، تخفیف، vat ،سهم مشتری و مبلغ کل.
 • گزارش مدیریتی قراردادهای پشتیبانی و سرویس های دوره ای : نمایش جمع کل به ازای قرارداد پشتیبانی و سرویس دوره ای های ثبت شده که سایر ستونهای مورد نیاز جهت نمایش نیز، داینامیک بوده و توسط کاربر قابل انتخاب می باشد.
 • گزارش سود و زیان در سیستم خدمات پس از فروش : کلیه اطلاعات از جمله سهم مشتری، هزینه نماینده، مبلغ زیان، مبلغ سود و سود ناخالص به تفکیک فرایندهای ریالی موجود که سایر ستونهای مورد نیاز جهت نمایش نیز، داینامیک بوده و توسط کاربر قابل انتخاب می باشد.
 • ابزار گزارش ساز با امکان طراحی گزارشات مورد نیاز سازمان.

زیر سیستم ها

سیستم کارت گارانتی در نرم افزار خدمات پس از فروش فراپیام شامل :
 • صدور کارت گارانتی برای دستگاهها و امکان تخصیص بارکد آنها بر اساس انواع گارانتی قابل تعریف به همراه پارامترهایی همچون طول دوره گارانتی، طول دوره تعویض و طول دوره تعمیر بر اساس تعداد روز یا کارکرد دستگاه، ثبت شماره سریال دستگاه و سریال قطعات پر اهمیت و نیز تعیین درصد پرداخت توسط مشتریان در گارانتی های خاص.
 • صدور کارت گارانتی از طریق زیر سیستمهای انبار, فروش و همچنین صدور کارت گارانتی بر اساس اطلاعات دریافت از اکسل.
 • صدور کارت گارانتی دسته ای بصورت همزمان و سریال.
 • تخصیص قطعات و خدمات خاص با شرایط ویژه برای گارانتی و ثبت اسناد و مدارک.
 • در سیستم پذیرش مشتریان در نرم افزار خدمات پس از فروش امکان ثبت پذیرش تحت وب از طریق تلفن همراه و تبلت و لپ تاپ : یکی از ویژگی های سازمان های ارائه دهنده خدمات پس از فروش گستردگی این سازمان ها از نظر جغرافیایی می باشد. در کنار این گستردگی می بایست از سیستم ها و نرم افزارهایی استفاده نمود که یکپارچگی سازمان را حفظ کنند. در نرم افزارهای خدمات پس از فروش فراپیام، از طریق ثبت پذیرش میتوان ارتباط مشتری با سازمان را حفظ نمود. این بخش جهت ثبت پذیرش مشتریانی که درخواست بازدید، نصب، تعمیر، قراردادهای پشتیبانی و سرویس های دوره ای، آموزش و یا سایر عملیات مرتبط با واحد خدمات پس از فروش را بر مبنای کارت گارانتی، شماره قرارداد و … دارند، طراحی گردیده است. امکان دسترسی به این داده ها میتواند از طریق هر گونه دستگاه سخت افزاری باشد و محدودیتی در محل جغرافیایی نمایندگان شما وجود نداشته باشد.
 • نرم افزارهای خدمات پس از فروش فراپیام | نرم افزار فراپیام
 • ثبت اطلاعات تماس های مرتبط مشتری (تماس تلفنی، پیامک، نامه های دریافتی و پست الکترونیک). سیستم پذیرش مشتریان در نرم افزار خدمات پس از فروش جهت ثبت پذیرش مشتریانی که درخواست بازدید ، نصب، تعمیر، قراردادهای پشتیبانی و سرویس های دوره ای، آموزش و یا سایر عملیات مرتبط با واحد خدمات پس از فروش را بر مبنای کارت گارانتی، شماره قرارداد و … دارند، طراحی گردیده است.
 • پذیرش مشتریان امکان ثبت از طریق بارکد کالا و یا انتخاب شماره کارت گارانتی مربوطه را داشته و وضعیت گارانتی در کلیه مراحل عملیات، هوشمندانه کنترل می گردید.
 • تولید کد رهگیری مشتریان متناسب با تنظیمات قابل انتخاب بر اساس سال – ماه – روز و …. در زمان ثبت پذیرش انجام می پذیرد.
 • مدیریت سریال دستگاه، تعیین محل انجام تعمیرات، ثبت تصاویر دستگاه، ثبت متعلقات دستگاه، پیش بینی سرویس ها و خدمات مورد نیاز بابت عیوب دستگاه، ثبت اسناد و مدارک از دیگر امکانات سیستم پذیرش مشتریان خدمات پس از فروش فراپیام می باشد.
 • امکان ثبت پذیرش سریع و نیز امکان ارسال پیامک به مشتری به محض ثبت پذیرش و یا ارسال جداگانه آن پیش بینی سریع گردیده است.
 • امکان مرجوع نمودن دستگاه پذیرش لغو شده.
 • نمایش سوابق و آخرین وضعیت تعمیر دستگاه شامل قطعات مصرفی و خدمات ارائه شده در پذیرش مربوط روی دستگاه.
 • امکان صدور پیش فاکتور قبل از شروع به انجام تعمیرات به جهت تعیین تایید یا رد هزینه قطعات و خدمات مورد نیاز از سوی مشتری.
 • ثبت تعمیر دستگاه که شامل اطلاعات مربوط به قطعات مصرفی و داغی، سرویسها و خدمات ارائه شده روی دستگاهها و شناسایی عیوب دستگاه همراه با ثبت زمان و تاریخ انجام آنها می باشد، همگی در ماژول گزارش انجام کار صورت می پذیرد.
 • به جهت کنترل دقیق قطعات مصرفی و لینک با زیر سیستم انبار، گزارش انجام کار امکان ثبت قطعه مصرفی بر اساس حواله هایی که از طریق درخواست قطعه تولید شده اند، ثبت اطلاعات قطعات مصرفی براساس حواله های انبار تحویل شده به تعمیرکار و ایجاد حواله انبار پس از ثبت قطعات مصرفی را نیز فراهم می نماید.
 • در سیستم رهگیری تحت وب نرم افزار خدمات پس از فروش فراپیام مشتریان شما می توانند از طریق ماژول رهگیری تحت وب و بر اساس کد رهگیری و شماره سریال دستگاه پذیرش شده و یا شماره پذیرش نسبت به رهگیری و پی گیری دستگاه خود اقدام نمایند. سیستم خدمات پس از فروش فراپیام در این رابطه از طریق ارائه گزارش مناسب برای رویت مشتری و اطلاع ایشان از وضعیت دستگاه درحال تعمیراقدام به تهیه و ارائه اطلاعات می نماید.
 • سیستم کنترل کیفی نرم افزار خدمات پس از فروش فراپیام به جهت انجام تست های مربوط به کنترل کیفی دستگاههای تعمیر شده تعبیه گردیده که نحوه انجام آن مبتنی بر تست پلن تعریف شده در کدینگ تست بوده و با دو روش دستی و سیستمی انجام می پذیرد و در نهایت به تایید صحت دستگاه و یا شناسایی عیوب احتمالی آن منجر خواهد گردید. بدیهی است دستگاه هایی به مرحله بعدی (صورتحساب و تحویل دستگاه) ارجاع می شوند که نمره تایید و قبولی را در این مرحله کسب نمایند.
 • سیستم رضایت سنجی مشتریان نرم افزار خدمات پس از فروش امکان ارتباط با مشتری به جهت اخذ نظرسنجی بابت رضایتمندی/ عدم رضایتمندی از خدمات ارائه شده و برآورد درصد امتیاز کسب شده براساس کدینگ پرسش و پاسخ داینامیک تعریف شده، پس از تحویل دستگاه به مشتری و ثبت آن در سیستم مدیریت می تواند بر اساس این گزارش آماری از عملکرد دستگاهی تعمیر شده، قطعات مصرفی نصب شده روی دستگاه ها و حتی عملکرد پرسنل تعمیر کار خود آگاه شده و بر اساس آن برنامه ریزی نماید.
 • در سیستم ارتباط با مشتری نرم افزار خدمات پس از فروش، بانک اطلاعات مشتریان به همراه ثبت کلیه اقلام اطلاعاتی همچون تلفن، ایمیل، موبایل، آدرس و … در دفتر تماس مشتریان، امکان ارسال و دریافت پیامک به مشتریان از طریق صندوق دریافت/ ارسال و سپس هدایت آن به فرآیندهای پذیرش، شکایت، نظرسنجی و نیز امکان ثبت شکایت در هر قسمت از پروسه تعمیر و انتقال آن جهت پیگیری و ادامه پروسه، در سیستم خدمات پس از فروش فراپیام پیش بینی شده است.
سیستم سرویس دوره ای و قرارداد پشتیبانی
 • برنامه ریزی دقیق برای سرویس های دوره ای پیش رو بابت انواع قرارداد و همچنین نوبت های مراجعه، سرویس ها و خدمات مورد نیاز هر مراجعه برای دستگاهها در این ماژول انجام خواهد پذیرفت. این برنامه ریزی شامل زمان انجام سرویس و پست و کارشناس پیشنهادی آن می باشد.
 • ثبت مبالغ قرارداد و عوامل افزاینده/ کاهنده قرارداد مورد نیاز نیز امکانپذیر می باشد.
 • بروزرسانی آخرین کارکرد دستگاه و نیز محاسبات هشدار مراجعات سررسید گذشته و یا مانده تا سررسید نیز بر اساس تنظیمات تعریف شده کاربر و مبتنی بر روز و یا کارکرد در این ماژول قابل پیگیری می باشد.
سیستم مدیریت نمایندگان و تعمیرکاران
 • سیستم مدیریت نمایندگان و تعمیر کاران خدمات پس از فروش شامل ثبت صورتحسابهای نمایندگان، محاسبه اجرت تعمیرکارن، محاسبه مطالبات نمایندگان و در نهایت صدور اسناد مالی آنها می باشد.
 • محاسبه اجرت تعمیرکاران متناسب با تعریف فرمول انجام شده برای نماینده خدمات و تعمیرکار و با استفاده از انواع پارامترها از جمله نرخ مشتری، امتیاز، جمع صورتحساب و … انجام می پذیرد.
 • محاسبه مطالبات نمایندگان متناسب با تعریف کدینگ انواع محاسبه سهم نمایندگان بابت قطعات، خدمات و یا سایر فعالیتهای ممکن به تفکیک نوع پوشش (با گارانتی/ بدون گارانتی/ قرارداد پشتیبانی و سرویس دوره ای) و تعیین نحوه محاسبه و درصد محاسبه هر یک، انجام می پذیرد. عملیات ثبت اسناد حسابداری و پرداخت وجوه مربوطه از طریق زیر سیستم های حسابداری مالی و خزانه داری انجام می گردد.
 • امکان ثبت فاکتور خدمات/ صورت حساب خارجی: امکان ثبت فاکتور خدمات و درج اطلاعات ریالی و تعدادی توسط نماینده و تعمیرکار از خدمات و قطعاتی که به مشتری ارائه شده است. این فاکتور میتواند در محل مشتری و یا در کارگاه نماینده از طریق موبایل، تبلت و لب تاب به شرکت ارسال شود و نتیجه آن مورد بررسی قرار گیرد.
سیستم مدیریت انبار قطعات
 • در سیستم مدیریت انبار قطعات خدمات پس از فروش فراپیام، تمامی تراکنشهای مورد نیاز برای دریافت قطعه از انبارقطعات و یا ثبت داغی ها در آن پیش بینی شده و کنترل کامل قطعات مصرفی و داغی با وجود این ارتباط میسر خواهد گردید آیتمهای این بخش شامل فرآیندهای درخواست قطعه از انبار، درخواست تعویض و درخواست امانی بوده و کنترلهای آن نیز شامل کنترل موجودی قطعات بر اساس نماینده، کنترل سریال قطعات و امکان ثبت قطعات مصرفی و داغی و نیز رزرو قطعات می باشد.
 • درخواست قطعه تحت وب : یکی از امکانات مهم در نرم افزار خدمات پس از فروش فراپیام ، امکان ثبت درخواست قطعه توسط نمایندگان و تعمیرکاران در هر موقعیت جغرافیایی و حتی در محل مشتری می باشد. این فرآیند به گونه ای طراحی شده که با استفاده از گوشی و تلفن همراه یا تبلت و یا لب تاب درخواست قطعه مورد نیاز را ثبت نموده و در لحظه امکان مشاهده درخواست در شرکت ارائه دهنده خدمات میسر و قابل پاسخگویی می باشد.
سیستم مدیریت گردش کار
 • سیستم مدیریت گردش کار نرم افزار خدمات پس از فروش فراپیام شامل ابزار مدیریت تعمیرات، برنامه ریزی عملیات، چرخه فرآیند و گزارشات مدیریتی می باشد.
 • ابزار مدیریت تعمیرات، ابزاری جهت ساماندهی و مدیریت تمامی فرآیندهای موجود در پروسه پذیرش تا تحویل دستگاه می باشد.
 • برنامه ریزی عملیات، ابزاری جهت توزیع سریع و مناسب پذیرش های دریافت شده مشتریان بابت نصب، تعمیر دستگاه و … می باشد که توسط مدیر فنی واحد خدمات اجرایی می گردد.
 • چرخه فرآیند با وجود این ابزار در هر مرحله از عملیات تعمیرگاه، ردیابی گردش کار یک دستگاه از ابتدا به صورت کامل و با تمامی جزئیات امکانپذیر می باشد و بر اساس کارتابل تعمیر کاران و مدیر واحد خدمات پس از فروش در سیستم به گردش در می آید.

امکان دسترسی به کارتابل خدمات پس از فروش از طریق موبایل و تبلت و لب تاب : کارتابل موجود در نرم افزار خدمات پس از فروش فراپیام امکان ثبت هرگونه اطلاعات را سهولت بخشیده و منجر به انتقال کامل اطلاعات توسط سیستم و بصورت اتوماتیک در مرحله ارجاع ، اقدام و ارجاع کار فرایندها می شود. هر یک از تعمیرکاران و نمایندگان سازمان خدمات پس از فروش شما با استفاده از فضای کارتابل خدمات پس از فروش اختصاصی خود میتوانند در جریان کامل امور قرار گرفته و ماموریت های سازمانی خود را از همین طریق پی گیری و اجرا نمایند. کارتابل خدمات پس از فروش به نحوی طراحی شده که تعمیرکاران و نمایندگان بتوانند از طریق اینترنت و یا بدون نیاز به اینترنت و استفاده از بستر شبکه داخلی شما به کارتابل خود دسترسی پیدا نموده و در جریال امور گذشته و آتی خود قرار گیرند.

وب سرویس های خدمات پس از فروش

از طریق وب سرویس خدمات پس از فروش میتوان نسبت به تکمیل فرآیندهای حوزه خدمات پس از فروش سازمان اقدام نمود. امکان صدا زدن وب سرویس های خدمات پس از فروش از طریق سایر نرم افزارها به راحتی امکان پذیر بوده و جهت ارتباط با سایر نرم افزارها قابلیت هایی را در اختیار سازمان شما قرار میدهد.

 • امکان دریافت از اکسل تحت وب در نرم افزار خدمات پس از فروش فراپیام :در حال حاضر کلیه فرآیندهایی که به صورت وب سرویس ارائه شده اند این قابلیت را دارند که دریافت اطلاعات را به شکل دستی و از طریق فایل های اکسل داشته باشند. این وب سرویس ها فایل های اکسل را به راحتی از طریق وب و بدون محدودیت جغرافیایی در سیستم خدمات پس از فروش Import میکنند.
 • امکان بهره برداری از داده ها از طریق وب سرویس : این امکان در وب سرویس های خدمات پس از فروش طراحی شده که میتوانید به راحتی با ارسال پارامترها و فیلترها و شرایط گزارش از طریق وب سرویس گزارش گیر داینامیک فراپیام اقدام به دریافت داده ها و ارسال گزارشات خود به سایر سیستم های نرم افزاری کنید. برای مثال امکان ارتباط با مرکز تلفن (callCenter) و ارتباط با CRM ها، ERP و… از طریق این وب سرویس های ارتباطی انجام میپذیرد.

ویدئوهای مرتبط با خدمات

دمو