خدمات شبکه و سخت‌افزار

هم زمان با دنیای اینترنتی امروز، نرم‌افزارهای مالی هم به منظور ایجاد روابط بین سازمان‌ها و بایگانی کردن اسناد بصورت الکترونیکی باید قابلیت اتصال به اینترنت را دارا باشد.

این شرکت با بهره گیری از آخرین فناوری های روز دنیا توانایی مشاوره، طراحی و راه اندازی شبکه های سازمانی را جهت ایجاد بهترین بستر نرم افزاری برای سازمانها را فراهم آورده است.

خدمات شبکه و سخت افزار مورد نیاز سازمان های مشتری از طریق واحد شبکه شرکت فراپیام ارائه می گردد . یکی از ماموریت های اصلی این واحد بررسی ساختار اطلاعاتی و پراکندگی فیزیکی سازمان و همچنین گستردگی عملیات رخ داده بوده و بر این اساس طرح کامل پیاده سازی شبکه و مکانیزم ارتباطات و تبادل اطلاعات ارائه می گردد

با خدمات این واحد می توانید هر بخش از سازمان، در هر نقطه جغرافیایی از ایران را به شبکه داخلی وصل کرده و دسترسی به اطلاعات و نرم افزارهاي نصب شده را به سادگی در بستر اینترنت فراهم نمائید . نظام هاي پشتیبان گیري(Backup) و انواع سیستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري در رابطه با بحث امنیت شبکه و جلوگیري از آسیب هاي احتمالی به دلیل انواع هکرها و یا ویروس هاي منتشر شده در فضاي شبکه و اینترنت جزء خدمات این واحد می باشد.

با پشتیبانی تماس بگیرید

دانلود کاتالوگ دمو