راهکار شرکت پیمانکاری

راهکار فراپیام در ارتباط با شرکت های پیمانکاری

استخراج بهای تمام شده
استخراج بهای تمام شده

اهمیت بالای بهای تمام شده و کنترل هزینه های عملیاتی براساس پیشرفت فیزیکی پروژه

تامین و نگهداری مصالح و لوازم
تامین و نگهداری مصالح و لوازم

تامین مواد ، مصالح و لوازم مصرفی از تامین کنندگان مختلف و نگهداری مواد ، مصالح و لوازم مصرفی در انبارهای غیر متمرکز واقع در محل پروژه ها

محاسبه دستمزد نیروهای شاغل
محاسبه دستمزد نیروهای شاغل

شاغل بودن نیروهای انسانی در چندین پروژه بصورت همزمان و تسهیم هزینه های اداری ، تشکیلاتی بر اساس پروژه ها

 استهلاک ماشین آلات
استهلاک ماشین آلات

بهره برداری از ماشین آلات سنگین جهت انجام پروژه

تنوع جغرافیایی در پروژه ها
تنوع جغرافیایی در پروژه ها

واقع شدن پروژه ها در نقاط جغرافیایی دور دست

مدیریت تضامین و سپرده ها
مدیریت تضامین و سپرده ها

مدیریت ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به سپرده های حسن انجام کار و سایر تضامین و ضمانت نامه ها

اهمیت بالای بهای تمام شده و کنترل هزینه های عملیاتی بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه

در راهکار فراپیام برای صنعت پیمانکاری ، با استفاه از چهار زیر سیستم حسابداری مالی ، انبار ، حقوق دستمزد و دارایی ثابت و همچنین استفاده از مکانیزم های ارتباطی بین این زیر سیستم ها ، به راحتی میتوان به نتیجه محاسبه بهای تمام شده هر پروژه و اخذ گزارشات مدیریتی آن از سیستم دست یافت .

استفاده از تفضیلی های 1 ، 2 ،3 ، 4 در زیر سیستم مالی و ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به پروژه ها در تفضیلی های مربوطه در سطح پروژه ، پیمانکار و قرار داد میتواند راهگشای این نیاز باشد . اطلاعات مواد مصرفی هر پروژه پس از کسر از موجودی انبار به حساب کار در جریان ساخت آن پروژه و ثبت در حساب مواد می رود . هزینه دستمزد مستقیم پروژه از طریق صدور سند حسابدار حقوق دستمزد ارسال می گردد. پرسنل شناور در پروژه های مختلف نیز از طریق ثبت کارکرد در جداول تایم شیت محاسبه شده و به حساب ” دستمزد ” انتقال می یابد .

هزینه استهلاک ماشین آلات نیز بصورت دوره ای محاسبه شده و با در نظر گرفتن هزینه های تعمیر و نگهداری که مستقلا محاسبه میشود به نرم افزار حسابداری شرکتی مالی و ثبت در حساب بهای تمام شده ارسال می گردد. هزینه های سرباز از طریق سیستم حسابداری و یا از طریق سیستم خزانه داری و با در نظر گرفتن معین های مربوط به مصارف سیستم خزانه داری سند می خورند . ابزار تسهیم هزینه نیز جهت تسهیم هزینه های مشترک بصورت دو طرفه طراحی گردیده است و برای شناسایی دقیق هزینه های واقعی مراکز هزینه و پروژه ها قابل استفاده می باشد . با انجام فرایندهای فوق شما به راحتی به یک نظام بهای تمام شده واقعی دست می یابید .

انواع گزارشات مدیریتی نیز در این ارتباط طراحی شده و در اختیار شما قرار دارد . صورتحساب سود و زیان هر پروژه نیز حسب درآمد حاصله از پروژه و بهای تمام شده محاسبه شده برای آن نیز قابل ارائه می باشد.

CPM. و یا مدیریت کنترل پروژه همیشه از مهم ترین اصول مدیریت پروژه بوده است . در ابتدای پروژه و بر حسب فاز بندی پروژه ، منابع قابل مصرف پروژه در هر فاز ، زمان بندی مصرف این منابع و طول دوره پیشرفت فیزیکی پروژه به همراه انطباق این دو باهم جزء محور های اصلی مدیریت کنترل پروژه محسوب می گردد. نظام های کنترلی جهت جلوگیری از صرف هزینه ای بیش از مبالغ پیش بینی شده، هزینه های احتمالا تکراری ، صرف دوره زمانی بیش از دوره پیش بینی شده ، صرف جایگزین شده هزینه ها به جای همدیگر و سایر موارد اشتباه ، نیاز به جداول بودجه با هدف کنترل هزینه های مصرفی در بخشها ، مراحل و فازهای مختلف پروژه می باشد .

راهکار فراپیام در این ارتباط ایجاد و تعریف جداول بودجه عملیاتی بوده که شما می توانید در چندین جدول جداگانه و به هم مرتبط ، یک پروژه را آنالیز نموده و از دید حسابداری پروژه و حسب کدهای هزینه ای ( عوامل هزینه )و کدهای تفضیلی ( مراکز هزینه ) پیش بینی های استاندارد و یا واقعی خود را به سیستم اعلام داشته و حسب پیشرفت کار ، چگونگی عملکرد پروژه و احیانا میزان انصراف از بودجه را گزارش گیری کرده و در این مسیر از انواع نمودارهای گرافیکی بهره مند گردید.

تامین مواد ، مصالح و لوازم مصرفی از تامین کنندگان مختلف و نگهداری مواد ، مصالح و لوازم مصرفی در انبارهای غیر متمرکز واقع در محل پروژه ها

خرید مواد ، مصالح و لوازم مصرفی پروژه ، حمل و نقل آنها به محل پروژه ، نگهداری و کنترل بر مصرف صحیح آنها ، برخی از مهم ترین چالش های مدیریتی در پروژه های پیمانکاری می باشد . انتخاب صحیح تامین کننده ، انتخاب بهترین نرخ در زمان خرید ، نظارت دقیق بر کلیه مراحل فرایند خرید ، مدیریت و کنترل چگونگی حمل کالا به محل انبار مرکزی یا پروژه ، جلوگیری از خرید های غیر لازم و بیش از حد مجاز و نگهداری مضاعف کالاها در انبار مرکزی یا انبار پروژه نیز از مسائل پر اهمیت در این ارتباط می باشد . راهکار فراپیام در این بخش شامل دو زیر سیستم تدارکات داخلی و سفارشات خارجی بوده و با اجرای کامل این دو راهکار که جهت مدیریت خرید های داخلی ( از طریق مناقصه و یا خارج از مناقصه ) و مدیریت خرید های خارجی از طریق ثبت سفارش ، گشایش اعتبار ، دریافت اینویس ، حمل و باربری ، بیمه نامه و ترخیص از گمرک می باشد ، می توانید به اهداف مطروحه فوق دست یابید.

نظارت دقیق و کنترل شده در ثبت اطلاعات رسید مواد و مصالح به انبار مرکزی یا انبار پروژه ، نگهداری صحیح از آنها ، نظارت بر نحوه صحیح مصرف آنها ، کنترل مواد مصرفی با بودجه بندی واحد فنی پروژه ، جلوگیری از خرید و انباشتن غیر مجاز مواد و مصالح و ارائه گزارشات دقیق مدیریتی از مصرف مواد و مصالح و لوازم در پروژه ها از نکات پر اهمیت در این ارتباط می باشد . راهکار فراپیام در این ارتباط زیر سیستم انبار و حسابداری انبار به همراه ابزار هوشمند اداره دریافت که برای کنترل کیفی مواد و کالاها قبل از ورود به انبار پروژه در نظر گرفته شده است ، می باشد . با این راهکار ثبت و نگهداری اطلاعات ورود کالا و مصالح به پروژه ، کنترل موجودی تعدادی و ریالی آنها ، کنترل مصرف و نهایتا سهم مواد در بهای تمام شده پروژه از طریق گزارشات مدیریتی ارائه می گردد.

شاغل بودن نیروهای انسانی در چندین پروژه بصورت همزمان و تسهیم هزینه های اداری تشکیلاتی بر اساس پروژه ها

با توجه به ماهیت عملکردی در پروژه های عمرانی در برخی مواقع نیاز است مدیران و کارشناسان خبره بصورت همزمان در طول یک ماه کاری در بیش از یک پروژه حضور داشته و به ایفای نقش بپردازند . در چنین شرایطی مصاحبه حقوق ایشان مشکلی ندارد ولی نحوه تسهیم هزینه حقوق این گونه کارکنان که در بیشتر مواقع عدد قابل توجهی نیز می باشد نکته پر اهمیت و محل چالش مدیریت مالی جهت محاسبه بهای تمام شده پروژه می باشد .

فراپیام با ارائه ابزار تایم شیت همگن و نا همگن این امکان را فراهم آورده تا بتوانید حسب نیاز خود ، ماموریت کاری افراد در پروژه ها را بر اساس تاریخ و ساعت به سیستم اعلام نمائید .گاها پیش می آید حتی در یک بازه تاریخی یک روز ، کارشناس در بیش از یک پروژه حضور داشته است که در چنین حالتی تایم شیت بر اساس ساعت و مرکز هزینه در سیستم ثبت شده و محاسبه حقوق وی بر اساس روز – ساعت محاسبه و در زمان صدور سند حسابداری بر اساس جداول تسهیم هر پروژه ، در مرکز هزینه مربوطه ، حساب حقوق ثبت خواهد گردید . در صورتیکه حق ماموریت یا اضافه کار در عملکرد وی منظور شده باشد ، این تفاوت ضریب در جدول تسهیم تایم شیت نیز پیش بینی گردیده است.

اساساً در زمان محاسبه هزینه های تشکیل دهنده یک پروژه ، برخی هزینه ها ماهیتا هزینه مستقیم بوده و به راحتی قابل محاسبه و انتساب به یک پروژه می باشد . هزینه مواد مصرفی و یا دستمزد مستقیم کارکنان مشاغل در یک پروژه از این دسته می باشند ولی گاه هزینه ها خاص یک پروژه نبوده و یا اینکه پرسنل درگیر آن به یک پروژه خاص تخصیص نیافته اند ، در چنین شرایطی استفاده از جداول تسهیم دو طرفه بسیار راهگشا و مفید می باشند .

جداول تسهیم بر اساس مبانی تسهیم متفاوتی عمل می کنند .حسب شرایط ، مبانی تسهیم می توانند مقدار تولید یا حجم تولید ، آمار یا مقادیر مثل حجم و یا طول و یا سایز پروژه ، تعداد کارکنان حاضر در پروژه ، در صد یا ضریبی از صد که مد نظر مدیریت می باشد و یا حتی مانده حساب درآمد حاصل از پروژه باشد . در کلیه موارد فوق راهکار فراپیام پاسخگو بوده و با استفاده از این راهکار تحت عنوان ” جداول تسهیم ” می توانید در یک مرحله یا چندین مرحله با کمک چندین جدول تسهیم ، هزینه های غیر مستقیم و اداری تشکیلاتی خود را تسهیم و به طور دقیق در پروژه ها شناسایی نمائید .

بهره برداری از ماشین آلات سنگین جهت انجام پروژه

از آنجائیکه نرخ ماشین آلات و ابزار آلات در پروژه های پیمانکاری بسیار بالا و هنگفت می باشد ، لذا هزینه استهلاک آنها نیز عدد قابل توجهی شده و به همین جهت در گزارشات مالی شرکت و بهای تمام شده پروژه جایگاه ویژه ای پیدا می کند .

علاوه بر محاسبه استهلاک ماشین آلات ، تعمیر و نگهداری ها و همچنین هزینه مواد مصرفی ماشین آلات و کنترل و نظارت بر تعمیر نگهداری و مصرف آنها نیز بسیار حائز اهمیت می باشد و راهکار فراپیام براین موضوع زیر سیستم اموال و دارای ثابت بوده که علاوه بر پوشش دادن کلیه موارد فوق به همراه ارسال سند حسابداری هزینه استهلاک به تفکیک مراکز هزینه و پروژه ، امکان ارائه انواع گزارش های مدیریتی در رابطه با نحوه استقرار دارایی در پروژه ها و نظارت بر نقل و انتقال ماشین آلات در بین پروژه ها را دارا می باشد .

مدیریت و کنترل هزینه مربوط به ماشین آلات اجاره ای نیز تحت پوشش و پاسخگویی می باشد.

واقع شدن پروژه ها در نقاط جغرافیایی دور دست

با توجه به آنکه عموما پروژه های پیمانکاری در نقاط خاص جغرافیایی واقع شده اند که امکانات ارتباطی و مخابراتی از قبیل اینترنت ، تلفن ثابت و با حتی موبایل در دسترس نمی باشد ، لذا انتقال اطلاعات از پروژه به دفتر مرکزی و به روز رسانی اطلاعات در سرور دفتر مرکزی دچار اختلال می گردد . از طرف دیگر نیاز به اطلاعات به روز شده سیستم و تبدیل آنها به گزارشات مدیریتی و ارائه به اعضاء هیئت مدیره شرکت از اهمیت به سزایی بر خوردار می باشد.
درچنین شرایطی اخذ هر گونه گزارش از فرایند های ثبت شده در محل پروژه ها غیر ممکن به نظر می رسد . راهکار فراپیام به این موضوع به شرح ذیل می باشد:

  • راهکار انتقال اطلاعات آفلاین : در صورتیکه هیچ گونه مکانیزم ارتباطی بین پروژه و دفتر مرکزی نباشد ، شما می توانید با اخذ انواع خروجی های فرمت دار از فرایندهای سیستم ، فایل حاصله را به دفتر مرکزی ارسال نموده و اطلاعات فرایندهای جدید از طریق وب سرویس پیش بینی شده ، جذب سرور مرکزی شده و به روز رسانی بصورت اتوماتیک انجام می پذیرد .
  • راهکار انتقال اطلاعات آنلاین : در صورتیکه امکان ارتباط مخابراتی بین پروژه و دفتر مرکزی مهیا باشد ، شما می توانید ضمن استفاده از راهکار بسته راه دور فراپیام که امکان بهره برداری آنلاین و در لحظه را از زیر سیستم های فراپیام و اتصال به سرور مرکزی را از هر نقطه جهان مهیا می سازد بصورت آنلاین و در لحظه اطلاعات ثبت شده در پروژه ها را در دفتر مرکزی و بر روی سرور اصلی شرکت در اختیار داشته باشید.

مدیریت ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به سپرده های حسن انجام کار و سایر تضامین و ضمانت نامه ها

با توجه به آنکه در شرکت های پیمانکاری ، قراردادهای متعددی در رابطه با اجرای فازهای مختلف یک پروژه با پیمانکاران دسته دوم و کارفرمایان مختلف منعقد میگردد و در اکثر این قراردادها ، سپرده های حسن انجام کار ، ضمانت نامه های بانکی و وثایق بانکی متفاوتی مطرح است ، لذا شرکت فراپیام بر آن شد تا با ارائه راهکار خزانه داری ، امکان ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به سپرده های حسن انجام کار و انواع تضامین و ضمانت نامه ها ، ابطال ضمانت نامه ، تمدید ضمانت نامه ، تعدیل ضمانت نامه و غیره را در اختیار شما قرار دهد . انواع گزارشات مالی و مکانیزم ارسال سند حسابداری به سیستم حسابداری نیز در این ارتباط پیش بینی گردیده است .

دانلود کاتالوگ دمو