پشتیبانی سالیانه

خدمات پشتیبانی یکی از مراحل اصلی چرخه‌ی حیات محصولات و پل ارتباطی پایدار ما با مشتریان است. در فراپیام تلاش می‌کنیم تا بستر لازم برای استفاده‌ی کامل‌تر از راهکارها و امکانات نرم‌افزاری را برای مشتریان فراهم کنیم.

افزون ‌بر خدمات پشتیبانی فنی سیستم‌ها، با بهره‌مندی از نسخه‌های به‌روز شده‌ی نرم‌افزارهای فراپیام ، به‌ هنگام ایجاد هرگونه تغییر در قوانین جاری و مالیاتی کشور، تنظیمات لازم برای هماهنگی با این تغییرات در سیستم‌های شما اعمال می‌شود و کارشناسان پشتیبانی برای پیاده‌سازی این تغییرات همراه شما هستند.

علاوه بر آن سنجش دوره اي رضایتمندي مشتریان توسط واحد ارزیابی پروژه ها ، ضامن حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات جهت ، کسب رضایت بیشتر مشتریان خواهد بود . استفاده از ابزارهاي ارتباط مکانیزه و سیستم هاي تیکتینگ ، جهت گردش اطلاعات و نگهداشت سوابق خدمات ارائه شده مارا در مدیریت نظام این اطلاعات یاري نموده است.

فراپیام حفظ ارتباط مستمر پایداري کیفیت ایجاد را از اصول استراتژیک خود دانسته و همواره مبناي برنامه ریزي خود راتوسعه مشتري مداري و ارتقاء مرحله به مرحله ي سطح رضایت مشتریان قرار داده است.

با پشتیبانی تماس بگیرید

ارسال انتقادات و پیشنهادات


    دانلود کاتالوگ دمو