صفحه اصلی

درباره فراپیام

محصولات

راهکارها

خدمات

پیوستن به فراپیام

موسسه آموزشی فراپیام

تماس با ما

نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش
نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام

معرفی کلی محصول :

نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش برای مدیریت فرآیندهای خدمات و سرویس های پس از فروش به مشتریان طراحی شده و دارای زیر سیستم های زیر می باشد : پذیرش مشتریان ، کارت گارانتی ، قراردادهای پشتیبانی و سرویس های دوره ای ، مدیریت انبار قطعات مصرفی و داغی ، کنترل کیفی ، رضایت سنجی مشتریان و سایر بخش های پر اهمیت

مزیت ها و ویژگی های مهم :

 • امکان تعریف سناریوی گردش کار به شکلی که هر سازمان می تواند در محیطی کاملا گرافیکی و بسیار گویا ، سناریوی کاری سازمان خود را متناسب با روال های موجود در سازمان خدمات پس از فروش طراحی کرده و به علاوه در هر زمان ، متناسب با تغییرات مورد نیاز در بخش خدمات این سناریوها قابلیت تغییر و یا طراحی مجدد را دارا می باشد .
 • یکی از پراهمیت ترین ویژگی های سیستم خدمات پس از فروش فراپیام ، معماری فرایندها و گردش اطلاعات در کل سیستم بر اساس کارتابل می باشد . این کارتابل امکان ثبت هرگونه اطلاعات را سهولت بخشیده و منجر به انتقال کامل اطلاعات توسط سیستم و بصورت اتوماتیک در مرحله ارجاع ، اقدام و ارجاع کار فرایندها می شود. هر یک از کارکنان و مدیران سازمان خدمات پس از فروش با استفاده از فضای کارتابل اختصاصی خود میتوانند در جریان کامل امور قرار گرفته و ماموریت های سازمانی خود را از همین طریق پی گیری و اجرا نمایند .
 • کنترل هوشمند وضعیت گارانتی در کلیه مراحل عملیات تعمیر .
 • کنترل هزینه های قطعات مصرفی و خدمات ارائه شده . به جهت محاسبه بهای تمام شده دقیق خدمات گارانتی
 • حفظ یکپارچگی و پیوستگی اطلاعات این سیستم با سایر سیستمهای حوزه مالی از جمله انبار ، کنترل کیفی ، فروش و خزانه داری موجود از جمله ، انبار که شامل کنترل آمار مصرف قطعات می باشد .
 • سیستم خدمات پس از فروش ، پاسخگوی نیاز سطوح مختلف کاربران سیستم خدمات از جمله نمایندگان خدمات ، مدیران فنی ، کارشناسان ، تعمیرکاران و مدیران مالی می باشد .

طبقه بندی و کدینگ اطلاعات :

درسیستم خدمات پس از فروش فراپیام به جهت ایجاد نظام منسجم اطلاعات برای تهیه و ارائه گزارشات آماری مورد استفاده مدیریت ، تلاش گردیده تا با ایجاد طبقه بندی و کدینگ اطلاعات ، کیفیت ارائه گزارشات مدیریتی و گردش کار در سیستم ارتقاء یابد در ادامه جزئیات طبقه بندی و کدینگ سیستم خدمات پس از فروش فراپیام ارائه می گردد .

 • کدینگ واحدهای سازمانی
 • کدینگ پستهای سازمانی
 • کدینگ مشاغل سازمانی
 • کدینگ اطلاعات اصلی پرسنل
 • کدینگ اشخاص ، مراکز و نمایندگان که شامل ثبت و نگهداری اطلاعات (مشتریان ، پرسنل تعمیرکار، نمایندگان خدمات (کارکنان نمایندگی ، اطلاعات بانکی ، اطلاعات تماس ، دسته فاکتور های تحویلی ، گروه تخصصی دستگاه ، اسناد و مدارک ) ، نمایندگان فروش ، مراکز سرویس و تعمیرگاهها ) می باشد .
 • کدینگ دستگاه ها که شامل ثبت و نگهداری اطلاعات ( کدینگ سرویسها و خدمات ، کدینگ عیوب ، کدینگ تست ، متعلقات و کدینگ دستگاه ها و قطعات ( قطعات دستگاه ، خدمات مرتبط با دستگاه ، عیوب دستگاه ، الگوهای تست و اسناد و مدارک مرتبط با دستگاه) ) می باشد .
 • کدینگ فرآیندها که شامل ثبت و نگهداری اطلاعات ( انواع گارانتی ، انواع سرویس دوره ای و قرارد پشتیبانی ، انواع پرسش و پاسخ تماس پس از تحویل ، انواع پرسش و پاسخ نظرسنجی ، انواع محاسبات در مطالبات ، انواع محاسبات در اجرت تعمیرکاران و انواع وضعیت تعمیر دستگاه) می باشد .
 • نرخ قطعات و دستمزد خدمات که شامل ثبت و نگهداری اطلاعات ( نرخ مشتری ، نرخ نماینده و اجرت تعمیر کار بابت کد قطعه - ویژگی ، کد سرویس / خدمات به تفکیک تاریخ ، مقدار و نماینده خدمات و با امکان اعمال شرایطی از قبیل گروه مشتری ، شهر مشتری ، گروه نماینده خدمات و ... ) می باشد .
 • کدینگ عوامل که شامل ثبت و نگهداری اطلاعات (عوامل افزاینده ، عوامل کاهنده و VAT با قابلیت تعین اعمال بر روی دستگاهها ، قطعات و یا خدمات انجام شده برای فرآیند های ریالی و نیز تعیین شرایط عملکرد و فیلتر گذاری ) می باشد .
 • کدینگ رابط خدمات پس از فروش و سیستم حسابداری مالی. جهت صدور اتوماتیک اسناد درآمد ، هزینه و بهای تمام شده خدمات و قطعات گارانتی

امکانات و عملیات :

 • عملیات سیستم خدمات پس از فروش فراپیام از طریق مرکز تماس مشتریان ( call center) و با ثبت اطلاعات تماس مشتریان آغاز می گردد که انواع پل های ارتباطی مورد نیاز مشتریان از جمله تلفن ، نامه ، ایمیل و SMS در آن تعبیه گردیده است .
 • اطلاعات ثبت شده در مرکز تماس مشتریان جهت ثبت درخواست بازدید ، نصب ، تعمیر ، سرویس های دوره ای ، آموزش و یا سایر عملیات مرتبط با واحد خدمات پس از فروش ، به پذیرش منتقل خواهد گردید .
 • اطلاعات ثبت شده در پذیرش به واحد برنامه ریزی عملیات ارجاع شده تا برنامه ریزی روزانه بر اساس تخصص تکنسینهای نصب و تعمیر و یا نماندگان خدمات توزیع مناسب شده و در کارتابل تکنسین ها قرار گیرد .
 • متناسب با محل انجام عملیات تعمیر ،که در زمان ثبت پذیرش تعیین گردید . که می تواند تعمیرگاه شرکت باشد ، پذیرش مربوطه به فرآیند گزارش انجام کار منتقل شده و در آن قطعات مصرفی و داغی نیز قابل ثبت می باشد .
 • در صورت نیاز به تست دستگاههای تعمیر شده ، دستگاه مربوطه به فرآیند کنترل کیفی ارجاع خواهد گردید .
 • دستگاههایی که در تعمیرگاه مرکزی سرویس و تعمیر شده اند ، بر اساس قطعات مصرف شده و خدمات ارائه شده در گزارش انجام کار به جهت تعیین مبالغ پرداختی مشتری و با توجه به وضعیت گارانتی آن ، به فرآیند صورتحساب مرکزی ارجاع و محاسبات مربوطه ، انجام می پذیرد .
 • آخرین پروسه عملیات تعمیر دستگاه ، تحویل دستگاه می باشد که با ثبت و نگهداری اطلاعات تحویل گیرنده ، تحویل دهنده و زمان و تاریخ تحویل ، پروسه عملیات تعمیر به اتمام می رسد .
 • پس از تحویل دستگاه ، تماس با مشتری و اخذ نظر سنجی بابت رضایت از خدمات ارائه شده و ثبت آن از طریق فرآیند تماس پس از تحویل یا Happy Call طراحی گردیده است .
 • از آنجا که برخی از خدمات در محل مشتریان انجام می پذیرد و صورتحساب کارهای انجام شده و قطعات مصرفی توسط تکنسین ها در محل مشتری تنظیم می گردد لذا فرآیند صورتحساب خارجی طراحی ، و در اختیار تعمیرکاران و نمایندگان قرار گرفته است . در ضمن پذیرش ثبت شده با تعین محل مشتری جهت محل انجام تعمیر نیز ، قابلیت ارجاع به فرآیند صورتحساب خارجی را داراست .

گزارشات :

گزارشات عمومی سیستم خدمات پس از فروش شامل موارد ذیل :

- گزارش پذیرش : شامل کلیه دستگاههای پذیرش شده در واحد خدمات ( تلفنی ، حضوری ، sms،fax )

- کنترل کیفی : شامل کلیه دستگاههای تعمیر شده که به واحد کنترل کیفی ارجاع شده اند .

- صورتحساب های مرکزی / خارج از مرکز : شامل کلیه قطعات مصرفی و سرویسها و خدمات ارائه شده بابت دستگاههای ثبت شده در هر یک از صورتحسابهای مرکزی و خارج از مرکز.

- مطالبات نمایندگان : شامل نمایش محاسبات ریالی انجام شده برای نمایندگان مستقل .

- تحویل : شامل کلیه اطلاعات دستگاههای تحویل شده .

- گردش قطعات در خدمات : شامل گردش و موجودی قطعات نماینده ، قطعات تعمیرکار و قطعات تعمیرگاه می باشد.

- اجرت تعمیرکاران : شامل اجرت محاسبه شده تعمیرکاران می باشد .

نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام
نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام

گزارشات مدیریتی سیستم خدمات پس از فروش شامل موارد ذیل :

 - گزارش مدیریتی تعمیرات : نمایش جمع مبالغ تعمیرات به تفکیک هر دستگاه که سایر ستونهای مورد نیاز جهت نمایش نیز، داینامیک بوده و توسط کاربر قابل انتخاب می باشد .

- گزارش مدیریتی کارتهای گارانتی : نمایش جمع کل به ازای دستگاه ثبت شده در کارتهای گارانتی که سایر ستونهای مورد نیاز جهت نمایش نیز، داینامیک بوده و توسط کاربر قابل انتخاب می باشد .

- گزارش خدمات و قطعات : نمایش جمع کل به ازای خدمات و قطعات ثبت شده به همراه نمایش سهم نهایی مشتری ، تخفیف ، vat ،سهم مشتری و مبلغ کل .

- گزارش مدیریتی قراردادهای پشتیبانی و سرویس های دوره ای : نمایش جمع کل به ازای قرارداد پشتیبانی و سرویس دوره ای های ثبت شده که سایر ستونهای مورد نیاز جهت نمایش نیز، داینامیک بوده و توسط کاربر قابل انتخاب می باشد .

- گزارش سود و زیان : کلیه اطلاعات از جمله سهم مشتری ، هزینه نماینده ، مبلغ زیان ، مبلغ سود و سود ناخالص به تفکیک فرایندهای ریالی موجود که سایر ستونهای مورد نیاز جهت نمایش نیز، داینامیک بوده و توسط کاربر قابل انتخاب می باشد .

 • ابزار گزارش ساز با امکان طراحی گزارشات مورد نیاز سازمان .

زیر سیستم ها :

 • کارت گارانتی
 • پذیرش مشتریان
 • رهگیری تحت وب
 • کنترل کیفی
 • رضایت سنجی مشتریان
 • ارتباط مشتری
 • سرویس دوره ای و قرارداد پشتیبانی
 • مدیریت گردش مالی نمایندگان و تعمیرکاران
 • مدیریت انبار قطعات
 • مدیریت گردش کار
نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام

سیستم کارت گارانتی :

نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام
 • صدور کارت گارانتی برای دستگاهها و امکان تخصیص بارکد آنها بر اساس انواع گارانتی قابل تعریف به همراه پارامترهایی همچون طول دوره گارانتی ،طول دوره تعویض و طول دوره تعمیر بر اساس تعداد روز یا کارکرد دستگاه ، ثبت شماره سریال دستگاه و سریال قطعات پر اهمیت و نیز تعیین درصد پرداخت توسط مشتریان در گارانتی های خاص .
 • صدور کارت گارانتی از طریق زیر سیستمهای انبار , فروش و همچنین صدور کارت گارانتی بر اساس اطلاعات دریافت از اکسل.
 • صدور کارت گارانتی دسته ای بصورت همزمان و سریال .
 • تخصیص قطعات و خدمات خاص با شرایط ویژه برای گارانتی و ثبت اسناد و مدارک.

سیستم پذیرش مشتریان :

 • ثبت اطلاعات تماس های مرتبط مشتری ( تماس تلفنی ، پیامک ، نامه های دریافتی و پست الکترونیک ).
 • این بخش جهت ثبت پذیرش مشتریانی که درخواست بازدید ، نصب ، تعمیر ، قراردادهای پشتیبانی و سرویس های دوره ای ، آموزش و یا سایر عملیات مرتبط با واحد خدمات پس از فروش را بر مبنای کارت گارانتی ، شماره قرارداد و ... دارند ، طراحی گردیده است .
 • پذیرش مشتریان امکان ثبت از طریق بارکد کالا و یا انتخاب شماره کارت گارانتی مربوطه را داشته ،و وضعیت گارانتی در کلیه مراحل عملیات ،هوشمندانه کنترل می گردید .
 • تولید کد رهگیری مشتریان متناسب با تنظیمات قابل انتخاب بر اساس سال – ماه – روز و .... در زمان ثبت پذیرش انجام می پذیرد.
نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام
 • مدیریت سریال دستگاه ، تعیین محل انجام تعمیرات ، ثبت تصاویر دستگاه ، ثبت متعلقات دستگاه ، پیش بینی سرویس ها و خدمات مورد نیاز بابت عیوب دستگاه ، ثبت اسناد و مدارک از دیگر امکانات پذیرش می باشد .
 • امکان ثبت پذیرش سریع و نیز امکان ارسال پیامک به مشتری به محض ثبت پذیرش و یا ارسال جداگانه آن پیش بینی سریع گردیده است .
 • امکان مرجوع نمودن دستگاه پذیرش لغو شده .
 • نمایش سوابق و آخرین وضعیت تعمیر دستگاه شامل قطعات مصرفی و خدمات ارائه شده در پذیرش مربوط روی دستگاه .
 • امکان صدور پیش فاکتور قبل از شروع به انجام تعمیرات به جهت تعیین تایید یا رد هزینه قطعات و خدمات مورد نیاز ، از سوی مشتری .
 • ثبت تعمیر دستگاه که شامل اطلاعات مربوط به قطعات مصرفی و داغی ، سرویسها و خدمات ارائه شده روی دستگاهها و شناسایی عیوب دستگاه همراه با ثبت زمان و تاریخ انجام آنها می باشد ، همگی در ماژول گزارش انجام کار صورت می پذیرد .
 • به جهت کنترل دقیق قطعات مصرفی و لینک با زیر سیستم انبار، گزارش انجام کار امکان ثبت قطعه مصرفی بر اساس حواله هایی که از طریق درخواست قطعه تولید شده اند ، ثبت اطلاعات قطعات مصرفی براساس حواله های انبار تحویل شده به تعمیرکار و ایجاد حواله انبار پس از ثبت قطعات مصرفی را نیز فراهم می نماید .

سیستم رهگیری تحت وب :

 • مشتریان شما می توانند از طریق ماژول رهگیری تحت وب و بر اساس کد رهگیری و شماره سریال دستگاه پذیرش شده و یا شماره پذیرش نسبت به رهگیری و پی گیری دستگاه خود اقدام نمایند . سیستم خدمات پس از فروش در این رابطه از طریق ارائه گزارش مناسب برای رویت مشتری و اطلاع ایشان از وضعیت دستگاه درحال تعمیراقدام به تهیه و ارائه اطلاعات می نماید .
نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام

سیستم کنترل کیفی :

نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام
 • این ماژول به جهت انجام تست های مربوط به کنترل کیفی دستگاههای تعمیر شده تعبیه گردیده که نحوه انجام آن مبتنی بر تست پلن تعریف شده در کدینگ تست بوده و با دو روش دستی و سیستمی انجام می پذیرد و در نهایت به تایید صحت دستگاه و یا شناسایی عیوب احتمالی آن منجر خواهد گردید . بدیهی است دستگاه هایی به مرحله بعدی ( صورتحساب و تحویل دستگاه ) ارجاع می شوند که نمره تایید و قبولی را در این مرحله کسب نمایند .

سیستم رضایت سنجی مشتریان :

 • امکان ارتباط با مشتری به جهت اخذ نظرسنجی بابت رضایتمندی / عدم رضایتمندی از خدمات ارائه شده و برآورد درصد امتیاز کسب شده براساس کدینگ پرسش و پاسخ داینامیک تعریف شده ، پس از تحویل دستگاه به مشتری و ثبت آن در سیستم مدیریت می تواند بر اساس این گزارش آماری از عملکرد دستگاهی تعمیر شده ، قطعات مصرفی نصب شده روی دستگاه ها و حتی عملکرد پرسنل تعمیر کار خود آگاه شده و بر اساس آن برنامه ریزی نماید . .
نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام

سیستم ارتباط با مشتری :

نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام
 • بانک اطلاعات مشتریان به همراه ثبت کلیه اقلام اطلاعاتی همچون تلفن ، ایمیل ، موبایل ، آدرس و ... در دفتر تماس مشتریان، امکان ارسال و دریافت پیامک به مشتریان از طریق صندوق دریافت / راسال و سپس هدایت آن به فرآیندهای پذیرش ، شکایت ، نظرسنجی و نیز امکان ثبت شکایت در هر قسمت از پروسه تعمیر و انتقال آن جهت پیگیری و ادامه پروسه ، در سیستم خدمات پس از فروش فراپیام پیش بینی شده است .

سیستم سرویس دوره ای و قرارداد پشتیبانی :

 • برنامه ریزی دقیق برای سرویس های دوره ای پیش رو بابت انواع قرارداد و همچنین نوبت های مراجعه ، سرویس ها و خدمات مورد نیاز هر مراجعه برای دستگاهها در این ماژول انجام خواهد پذیرفت . این برنامه ریزی شامل زمان انجام سرویس و پست و کارشناس پیشنهادی آن می باشد .
 • ثبت مبالغ قرارداد و عوامل افزاینده / کاهنده قرارداد مورد نیاز نیز امکانپذیر می باشد .
 • بروزرسانی آخرین کارکرد دستگاه و نیز محاسبات هشدار مراجعات سررسید گذشته و یا مانده تا سررسید نیز بر اساس تنظیمات تعریف شده کاربر و مبتنی بر روز و یا کارکرد در این ماژول قابل پیگیری می باشد .
نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام

سیستم مدیریت نمایندگان و تعمیرکاران :

نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام
 • این بخش شامل ثبت صورتحسابهای نمایندگان ، محاسبه اجرت تعمیرکارن ، محاسبه مطالبات نمایندگان و در نهایت صدور اسناد مالی آنها می باشد .
 • محاسبه اجرت تعمیرکاران متناسب با تعریف فرمول انجام شده برای نماینده خدمات و تعمیرکار و با استفاده از انواع پارامترها از جمله نرخ مشتری ، امتیاز ، جمع صورتحساب و ... انجام می پذیرد.
 • محاسبه مطالبات نمایندگان متناسب با تعریف کدینگ انواع محاسبه سهم نمایندگان بابت قطعات ، خدمات و یا سایر فعالیتهای ممکن به تفکیک نوع پوشش ( با گارانتی / بدون گارانتی / قرارداد پشتیبانی و سرویس دوره ای )و تعیین نحوه محاسبه و درصد محاسبه هر یک ،انجام می پذیرد . عملیات ثبت اسناد حسابداری و پرداخت وجوه مربوطه از طریق زیر سیستم های حسابداری مالی و خزانه داری انجام می گردد .

سیستم مدیریت انبار قطعات :

 • تمامی تراکنشهای مورد نیاز برای دریافت قطعه از انبارقطعات و یا ثبت داغی ها در آن پیش بینی شده و کنترل کامل قطعات مصرفی و داغی با وجود این ارتباط میسر خواهد گردید آیتمهای این بخش شامل فرآیندهای درخواست قطعه از انبار ، درخواست تعویض و درخواست امانی بوده و کنترلهای آن نیز شامل کنترل موجودی قطعات بر اساس نماینده ، کنترل سریال قطعات و امکان ثبت قطعات مصرفی و داغی و نیز رزرو قطعات می باشد .
نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام

سیستم مدیریت گردش کار :

نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام
 • این بخش شامل ابزار مدیریت تعمیرات ، برنامه ریزی عملیات ، چرخه فرآیند و گزارشات مدیریتی می باشد .
 • ابزار مدیریت تعمیرات ، ابزاری جهت ساماندهی و مدیریت تمامی فرآیندهای موجود در پروسه پذیرش تا تحویل دستگاه می باشد .
 • برنامه ریزی عملیات ، ابزاری جهت توزیع سریع و مناسب پذیرش های دریافت شده مشتریان بابت نصب ، تعمیر دستگاه و ... می باشد .که توسط مدیر فنی واحد خدمات اجرایی می گردد .
 • چرخه فرآیند ، با وجود این ابزار ، در هر مرحله از عملیات تعمیرگاه، ردیابی گردش کار یک دستگاه از ابتدا به صورت کامل و با تمامی جزئیات امکانپذیر می باشد .و بر اساس کارتابل تعمیر کاران و مدیر واحد خدمات پس از فروش در سیستم به گردش در می آید .

 

 

 

نظرات (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 votes
نظری برای این مطلب ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location

درخواست دمو

کارشناسان فراپیام با دریافت اطلاعات این فرم، در کوتاه ترین زمان هماهنگی های لازم را جهت برگزاری جلسه دمو با شما انجام خواهند داد.

آیا نیاز به توضیحات بیشتری دارید؟

پاسخ سوالات خود را از کارشناسان مجرب ما دریافت نمایید.

021-86748

درباره فراپیام

شرکت فراپیام در سال 1375 تاسیس و با هدف بهبود کسب و کار در صنایع مختلف کشور اقدام به شناسایی و تامین نیازهای صنایع مختلف در زمینه به کارگیری و بهره برداری از سیستم های اطلاعات مدیریت نموده و تلاش می نماید تا با تولید بسته های نرم افزاری در این زمینه، بهره برداری از فناوری اطلاعات را با مسیر تامین اهداف مدیران ارشد شرکت ها و صنایع مختلف همسو گرداند.

در مسیر توسعه فعالیت، در سال 1393 به جهت تقسیم صحیح تر فعالیت ها و ماموریت های تخصصی در گروه های کاری مختلف، اقدام به تحول ساختاری و ارتقاء کیفی مدیریت در مجموعه فراپیام نمودیم . در شرایط جدید کلیه فرایندهای گروه، شامل طراحی و تولید نرم افزار ، استقرار و آموزش سیستم ها، خدمات پشتیبانی سالیانه مشتریان ، تحقیق و توسعه R&D ، توسعه بازار و فروش به صورت تخصصی تفکیک شده و در قالب شرکت های عضو هلدینگ، مدیریت و اجرا می گردند. اسامی برخی شرکت های عضو هلدینگ فراپیام به شرح ذیل می باشد :

 • شرکت فراپیام (سهامی خاص) ، هلدینگ مرکزی به شماره ثبت 123472
 • شرکت خدمات ماندگار یکپارچه ایرانیان فراپیام ، شماره ثبت 475820
 • شرکت خدمات ماندگار نظام جامع شایان فراپیام ، شماره ثبت 473712
 • شرکت خدمات ماندگار شبکه فراپیام ، شماره ثبت 475815
 • موسسه آموزشی فراپیام به شماره ثبت 18149

برای دریافت آخرین اخبار ایمیل خود را وارد نمایید


گواهینامه ها و استاندارد های فراپیام

01
02
03
04
05

منوی پایین صفحه

تهران – خیابان سهروردی شمالی – خیابان میرزای زینالی غربی – پلاک 161 – ساختمان فراپیام

کد پستی : 1576813811

نرم افزارهای مدیریت خدمات پس از فروش | نرم افزار فراپیام

گروه شرکت های مهندسی نرم افزار فراپیام

پشتیبانی: 86748