گزارش وبینار بزرگ بررسی تغییرات استانداردهای حسابداری ایران در سال ۱۴۰۰ و آثار مالیاتی آن

احسان مهدیزاده
زمان مطالعه : 12دقیقه دیدگاهها

وبینار

چهل و دومین همایش انجمن حسابداران خبره ایران در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ظهر برگزار شد و جمعی بی‌نظیر از اساتید ایران در این وبینار بزرگ شرکت کردند.

این وبینار همراه با ارائه مدرک معتبر و امتیاز آموزشی از طرف انجمن حسابداران خبره ایران برگزار شد و دارای امتیاز آموزشی مورد قبول جامعه حسابداران رسمی ایران بود؛ شرکت‌های مهندسی نرم افزار فراپیام، راهکاران ابری همکاران سیستم، سیستم جامع مالی و اداری تدبیر، شرکت پردازش موازی سامان، هلدینگ سرآمد، گروه صنعتی معدنی زرین، ثروت سازان جوان پارس، گسترش و توسعه صنایع بهپرور، صنایع غذایی سحر، فرآورده‌های گوشتی بیتا، مشاوران سیستم و مرکز آموزش حسابداران خبره در این وبینار حضور داشتند که این حضور در نوع خود بسیار بی‌نظیر بود.

چهره‌های شاخص حاضر در این وبینار

از مهم‌ترین و شاخص‌ترین چهره‌های حاضر در این وبینار می‌توان به دکتر سید محمد باقرآبادی، دکتر مهدی مرادزاده، دکتر محسن غلامرضایی، دکتر ابراهیم نوروزبیگی، استاد محمد قبول، دکتر سیدمحمد باقرآبادی، دکتر دانیال محبوب، دکتر محمود آل حبیب، دکتر علی هدایتی و دکتر حمید خادم اشاره کرد.

مهم‌ترین محورهای این وبینار چه بود؟

۱ـ خوش آمدگویي و بررسي تغییرات استانداردهاي حسابداری

– خوش آمدگویي و بررسي تغییرات استانداردهاي حسابداری در سال هاي اخیر، توضیح علت تغییرات و پیش بیني آینده پیش رو.

– چرا استانداردهاي حسابداری ایران در این چند سال اخیر دستخوش تغیرات شده است؟

– تغییرات استانداردها تا کجا خواهد بود؟ – چه نیازي به تغییر استانداردهاست؟

۲ـ بررسي نحوه حسابداری و گزارشگري ماليات انتقالی؛

بررسی استاندارد ۳۵

بررسـي اسـتانداردي کـه از ابتـداي سـال ۱۳۹۹ لازمالاجـرا بـود ولیکـن بـه دلیل عـدم صـدور بخشـنامه هاي مرتبـط توسـط سـازمان امـور مالیاتي بـه طـور کامـل و صحیـح اجـرا نشـد و در سـال ۱۴۰۰ بـا پیشبینـي صـدور بخشــنامه هاي مربــوط مي‌بایســت بـه طـور کامـل و بـا جدیـت اجـرا شـود.

۳ـ بررسي ترکيب هاي تجاري و تغييراتي که در شناسايي و اندازه گيري الزامي شده است بررسي استاندارد ۳۸ جديد و مقايسه با استاندارد ۱۹ قديم

– خریدهاي زیرقیمت چیست؟

– اندازه‌گیري‌هاي سرقفلي چه تغییري داشته است؟

۴ـ افشاي منافع در واحدهاي تجاري ديگر بررسي استاندارد ۴۱ جديد

– براي چه نوع سرمایه گذاري‌هایي باید الزامات افشاي استاندارد ۴۱ را رعایت کنیم؟

– چه مواردي طبق این استاندارد باید افشا شود؟

– قضاوت‌ها و مفروضات عمده چگونه باید افشا شود؟

– «واحد تجاري سرمایه‌گذاري»چیست؟ – «واحد تجاري ساختار یافته» چیست؟

۵ـ اندازه‌گيری ارزش منصفانه بررسي استاندارد ۴۲ جديد

– تعریف ارزش منصفانه چه تغییري کرده است؟

– چهارچوب اندازه‌گیري ارزش منصفانه چگونه است؟

– بازار اصلي چیست و چه خصوصیاتي دارد؟

– بازار داراي بیشترین مزایا چیست و چه خصوصیاتي دارد؟

– رویکردهاي ارزشیابي کدام هستند؟

– رویکرد بازار، رویکرد بهاي تمام شده و رویکرد درآمد چه ویژگي هایي دارند؟

– سلسله مراتب ارزش منصفانه کدام‌ها هستند؟

۶ـ صورت‌های مالی تلفيقی بررسي استاندارد ۳۹ جديد و مقايسه آن

با استاندارد ۱۸ قديم

– کنترل چیست؟

– تعریف وارتباط بین تسلط و بازده چگونه است؟

– معاملات مالکانه چیست و نحوه برخورد با آن طبق استاندارد ۳۹ چگونه است؟

۷ـ سرمايه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌های خاص بررسي استاندارد ۲۰ جديد و مقايسه با استاندارد ۲۰ قديم

– تعریف مشارکت چیست؟ – تعریف مشارکت خاص چیست؟ – کنترل مشترک چگونه ایجاد ميشود؟ – نفوذ قابل ملاحظه چیست؟

– روش ارزش ویژه چیست وچگونه محاسبه و گزارش ميشود؟

۸ـ مشارکت‌ها بررسي استاندارد ۴۰ جديد و مقايسه با استاندارد ۲۳ قديم

– انواع مشارکت‌ها کدام هستند؟

– صورت‌هاي مالي طرف‌هاي مشارکت چه خصوصیاتي دارند؟

– تفاوت عملیات مشترک و مشارکت خاص چیست؟

۹ـ بررسي آثار مالياتي استانداردهاي جديد در سال ۱۴۰۰

– استانداردهایي که در سال۱۴۰۰ لازم‌الاجرا مي شوند چه الزامات و آثار مالیاتي دارند؟

– چه قوانین مالیاتي جدیدي باید در سال ۱۴۰۰ مورد نظر باشد؟

وبینار استانداردهای حسابداری در سال 1400

نویسنده: احسان مهدیزاده

								
برچسب ها :
0 0 رای ها
رتبه
guest
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
مطالب مرتبط
دانلود کاتالوگ دمو