مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

احسان مهدیزاده
زمان مطالعه : 12دقیقه دیدگاهها

اعتراض به مالیات

ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند که کلیه افرادی که مشمول قانون مالیات‌های مستقیم هستند، باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا ۴ ماه بعد از اتمام سال مالی تهیه کرده و به اداره امور مالیاتی محل زندگی خود ارائه دهند. تا یک سال پس از پایان مهلت ارسال اظهار نامه‌های مالیاتی، اداره امور مالیاتی باید به آن‌ها رسیدگی کند.

همچنین این اداره باید تا یکسال پس از پایان مهلت ارسال اظهارنامه‌ها و تا سه ماه پس از اتمام این موعد، برگه تشخیص مالیات را به مودی ارائه دهد.

اما برگه تشخیص مالیاتی چیست و چگونه به آن رسیدگی می‌شود؟ در این مقاله، ما شما را با برگع تشخیص مالیاتی و نحوه رسیدگی به آن آشنا خواهیم کرد و به شما می‌گوییم که چگونه می‌توانید به این برگه اعتراض کنید و نحوه پیگیری اعتراض شما به چه شکل خواهد بود؟ همچنین با خواندن این مقاله، شما با سامانه رسیدگی به اعتراضات آشنا خواهید شد.

برگ تشخیص مالیاتی چیست؟

برگ تشخیص مالیاتی برگه‌ای است که ما همچنین آن را با نام برگ ارزیابی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی انفرادی می‌شناسیم. این برگه بر اساس یک سری قواعد و رسیدگی‌های مشخصی برای انواع و اقسام مالیات مانند مالیات عملکرد، مالیات حقوق و… به شکل اختصاصی و توسط اداره اظهار نظر امور مالیاتی برای مودی صادر می‌شود.

شاید شما همچنین این برگه را با نام برگ ارزیابی عمومی مالیاتی بشناسید. در شرایط خاصی می‌توان اظهار نامه مالی مودی را قطعی دانست و آن هم شرایطی است که در مهلت و مدت زمان تعیین شده از سوی اداره سازمان امور مالیاتی به اسناد و مدارک مودی رسیدگی نشده باشد یا برای او برگ تشخیص مالیاتی از سوی این سازمان ارسال نشده باشد.

برگ تشخیص مالیاتی را از کجا ببینیم؟

مشاهده برگه تشخیص مالیاتی یا اعتراض نامه مودیان به مالیات تعیین شده از طریق سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی ممکن است.

در واقع این موضوع را می‌توان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین امکانات این وب سایت دانست. ورود به این سامانه برای کلیه مودیان مالیاتی امکان پذیر بوده و از طریق وارد کردن اطلاعات لازم، مشاهده برگه تشخیص مالیات را برای آن‌ها امکان پذیر می‌کند.

حال چنان چه یک مودی با مالیات تعیین شده مخالفت داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را از طریق همین سامانه به ثبت برساند. مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

مهلت یا زمان ابلاغ برگ تشخیص مالیات

پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی از سوی اداره سازمان امور مالیاتی، تا ۳۰ روز مودی می‌تواند اعتراض خود را در صورت مخالفت با مالیات تعیین شده به اداره سازمان امور مالیاتی به شکل کتبی ارائه کند.

با انجام این کار، مودی به شکل رسمی مخالفت خود را با مالیات تعیین شده از سوی اداره امور مالیاتی اعلام کرده است و می‌تواند برای انجام مذاکرات در ارتباط با مخالفت خود، با آن‌ها ارتباط بگیرد. پس از تعیین قطعی نتیجه این مذاکرات و بحث‌ها، یک برگه تشخیص مالیاتی به شکل قطعی صادر می‌شود که دیگر نمی‌توان از آن تخلف کرد.

این برگه باید تا حداکثر ۱۰ روز پس از صدور قطعی آن به طور کامل پرداخت شود. در این برگه، میزان بدهی قطعی مودی مالیاتی که لازم الاجرا و پرداخت است، بنا بر مذاکرات انجام شده بین مودی و اداره سازمان امور مالیاتی دکر شده است.

حال در صورت عدم اعلام اعتراض و مخالفت مودی مالیاتی نسبت به برگه تشخیص مالیات صادر شده، اداره سازمان امور مالیاتی فرض را بر این مبنا می‌گذارد که شخص با مالیات تعیین شده کاملا موافق است و هیچ گونه مخالفتی با آن ندارد.

در این صورت، این مالیات قطعی شده و بدون این که جای اعتراضی داشته باشد، لازم الاجرا و پرداخت است. به همین علت، ما توصیه می‌کنیم چنان چه نسبت به مالیات تعیین شده از سوی اداره سازمان امور مالیاتی اعتراضی دارید، حتما اعتراض خود را تا پیش از پایان مهلت آن به اداره دارایی ارائه کنید.

لازم است که در این اعتراض تنظیم شده، شما تمامی نکات و قواعد ممکن را از جمله نحوه محاسبه مالیاتی، به طور کامل ذکر کنید تا در بررسی‌های انجام شده حقی از شما ضایع نشود. شما می‌توانید اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی خود را از طریق سامانه رسیدگی به اعتراضات مالیاتی مشاهده کنید.

آیا صدور قطعی برگ تشخیص مالیات به منزله عدم افزایش مجدد مالیات تعیین شده است؟

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

خیر. چنان چه مودی دسته‌ای از اموال خود را از اداره سازمان امور مالیاتی پنهان کرده باشد و در رابطه با آن‌ها هیچ اطلاعاتی را به این سازمان اعلام نکرده باشد، سازمان می‌تواند تا ۵ سال پس از صدور قطعی برگ تشخیص مالیاتی نسبت به تغییر و افزایش آن اقدام کرده و نسبت به دارایی‌های کتمان شده، ادعای وصول مالیات کند.

چگونه می‌توان به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض کرد؟

حال به مهم‌ترین مطلب و سوال مطرح شده در این مقاله می‌رسیم که در رابطه با اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی پیش می‌آید. اشکال در انجام و پیش بردن صحیح مراحل و مراتب اعتراض به برگه‌های تشخیص مالیاتی، یکی از رایج‌ترین مواردی است که معمولا مودیان با آن برخورد دارند.

در ادامه این مقاله از شرکت نرم افزاری فراپیام ما به شما می‌گوییم که برای جلوگیری از برخورد با وقوع چنین مشکلاتی باید چه کرد. برای بیان مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی طبق قانون لازم است به شکل زیر عمل کنید:

  • ماده ۲۳۸ ق.م.م می‌گوید که مودی تا ۳۰ روز پس از اعلام برگ تشخیص مالیاتی صادر شده قادر خواهد بود که نسبت به این برگه اعتراض کند. اعتراض مودی باید به شکل کتبی و توسط خود او یا وکیل تام الاختیار او انجام شود. برای رسیدگی به این اعتراض، لازم است که مودی یا وکیل او حتما مدارک و اسنادی کتبی و موثق را ارائه کنند.
  • پس از آن که مودی اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص مالیاتی ثبت کرد، مسئول آن قسمت باید تا پیش از گذشت ۳۰ روز از ثبت درخواست و با استناد به قانون نسبت به اعتراض ثبت شده رسیدگی کند. چنان چه مسئول مربوطه، مدارک و مستندات موجود را برای رسیدگی به درخواست مودی کافی نداند، می‌تواند نسبت به رد درخواست اقدام کرده و برگه مربوطه را امضا کند. حال چنان چه مسئول مربوطه تایید کند که این اسناد در تعدیل درآمدی موثر واقع خواهند شد و مودی نیز با این نظر موافقت خود را اعلام کرده باشد، با تشخیص مراتب و نتیجه برگه، مودی و مسئول مربوطه می‌توانند آن را امضا و تایید کنند. حال چنان چه مدارک و اسناد ارائه شده برای تعدیل درآمد یا رد برگه تشخیص مالیاتی معتبر و کافی نباشند، لازم است که سلسله مراتب به طور کامل توسط مسئول مربوطه در برگه درج شده و به هیئت حل اختلاف ارجاع داده شود. این هیئت موظف به رسیدگی به سایر مراحل خواهد بود.
  • چنان چه مودی تا ۳۰ روز بعد از تاریخ ابلاغ برگه تشخیص مالیاتی، مودی نسبت به یکی از موارد تایید کتبی برگه تشخیص مالیات، پرداخت مالیات به ماخذ یا رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی اقدام کند، این پرونده اعتراض به تشخیص مالیات را می‌توان مختومه اعلام کرد. حال بنابر ماده ۲۳۹ قانون ق.م.م، چنان چه مودی در ۳۰ روز زمان تعیین شده هیچ اعتراضی نسبت به برگ تشخیص مالیاتی نداشته باشد و برای پیگیری به اداره امور مالیاتی مراجعه نکند، این مالیات بر درآمد تعیین شده قطعی خواهد بود.
  • حال چنان چه مطابق با تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸، برگه تشخیص مالیاتی ابلاغ قانونی شده باشد؛ اما هیچ اقدامی از سوی مودی برای رسیدگی به آن صورت نگرفته باشد، قانون این اقدام را اعتراض به مالیات تعیین شده در نظر گرفته و به مودی تا ۳۰ روز مهلت می‌دهد تا نسبت به ارائه کتبی اعتراض خود به سازمان اداره امور مالیاتی اقدام کند. پس از ثبت این درخواست، پرونده اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی را برای بازبینی به هیئت حل اختلاف ارسال می‌کنند.
  • حال چنان چه این مدارک ارائه شده به قدر کافی از سوی هیئت حل اختلاف برای تعدیل مالیات بر درآمد کافی نباشد، هیئت حل اختلاف مالیاتی یک حکم قطعی با اکثریت آرا برای اجرای این مورد صادر می‌کند. چنان چه تا ۲۰ روز بعد از صدور این رای، مودی مجددا و به شکل کتبی نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند، این پرونده مجددا در هیئت حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در حکم صادر شده تجدید نظر شود.
  • پس از صدور رای از سوی هیئت تجدید نظر، دیگر نمی‌توان نسبت به حکم صادر شده اعتراضی کرد و این حکم قطعی و لازم الاجرا است. پس از دریافت رای قطعی شورای تجدید نظر، سازمان اداره امور مالیاتی قادر خواهد بود ک حکم قطعی خود را در این رابطه اعلام کند.
  • حال تا مدت زمان یک ماه پس از صدور حکم، مودی یا سازمان اداره امور مالیاتی قادر خواهند بود که با ارائه مدارک و مستندات لازم در رابطه با رعایت نشدن قوانین در زمان رسیدگی به شکایت یا عدم ارائه دلایل کافی برای ارسال حکم از سوی هیئت تجدید نظر، نسبت به رای صادر شده شکایت خود را اعلام کنند. طبق ماده ۲۵۱ ق.م.م، این اعتراض تنها در صورت ارائه وثیقه با مبلغی معادل با مبلغ مالیاتی تعیین شده امکان پذیر است.
  • در صورت وقوع شرط قبلی، شورای مالی موظف خواهد بود که نسبت به جمع آوری و ارائه ادله کافی در ارتباط با صحت صدور حکم و کافی بودن تشریفات قانونی انجام شده کرده و به صورت کتبی و مستند رای خود را در این رابطه ابلاغ کند. طبق ماده ۲۵۶ ق.م.م، این حکم با اکثریت آرا قابل قبول است؛ اما ثبت نظر مخالفین در ارائه آن ضرورت دارد.

چند نکته در رابطه با طی مراحل اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیاتی

مالیات

  • چنان چه هیئت حل اختلاف مالیاتی رای صادر شده را نقض کند، این پرونده جهت بازبینی به یک شعبه دیگر ارجاع داده خواهد شد و در صورتی که در آن شهر، شورای دیگری برای حل اختلاف مالیاتی وجود نداشته باشد، باید پرونده مربوطه را جهت بررسی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری در نزدیک‌ترین شهر ممکن ارسال کرد.
  • چنان چه این پرونده جزو پرونده‌های غیر قابل ارائه در مراجع عادی باشد، امکان ارائه آن به یک شورای ۳ نفری تایید شده توسط وزیر دارایی و به واسطه خود این شخص ممکن است.

خلاصه مقاله و نتیجه گیری

در این مقاله، با استناد به قوانین در رابطه با صدور برگ تشخیص مالیاتی و قوانین و سلسله مراتب لازم الاجرا در رابطه با اعتراض به آن به شما ارائه دادیم. اکثر افراد و نهادهایی که نسبت به حکم صادر شده از سوی سازمان اداره امور مالیاتی اعتراض دارند از سلسله مراتبی که در رابطه با انجام این کار وجود دارد، اطلاع خاصی ندارند.


همچنین بخوانید : ارسال لیست حقوق مالیات


به همین علت است که این افراد ممکن است در رابطه با اعتراضی که به برگ تشخیص مالیاتی خود دارند به مشکل بخورند و نتوانند که حق خود را در این زمینه به طور تمام و کمال دریافت کنند.

به همین علت توصیه می‌شود که در رابطه با این موضوع، پیش از هر اقدامی تحقیقات لازم را به عمل بیاورید و در صورت امکان با یک وکیل یا متخصص در این باره حتما مشورت کنید تا در آینده با مشکل مواجه نشوید. امیدواریم مطالب گفته شده در این مقاله توانسته باشند توجه شما را به خود جلب کنند و برای شما مفید واقع شوند.

بیشتر بخوانید :


نویسنده: احسان مهدیزاده

								
برچسب ها :
0 0 رای ها
رتبه
guest
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
مطالب مرتبط
دانلود کاتالوگ دمو