کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی چه کنند؟

احسان مهدیزاده
زمان مطالعه : 12دقیقه دیدگاهها

کارفرمایان محروم از بیمه

امروزه کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی تا حدود زیادی می‌توانند از خدمات تامین اجتماعی نیز استفاده کنند. به این دلیل کارفرمایان زیر ۵۵ سال مزایای خاص بیمه را دریافت می‌کنند.

جمعیت ۷۸ هزار نفری کارگاهی صنفی در غرب تهران که تنها ۱۶ هزار و ۲۸۷ نفر آن‌ها بیمه هستند، می‌توانند از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند. کارفرمایان این حق را دارند که به دو روش از بیمه تامین احتماعی استفاده کنند.

آن دسته از کارفرما که کارگزار ندارند با منعقد کردن قرارداد بیمه مشاغل و همچنین استفاده از درصد بیمه قادر هستند از بیمه تامین اجتماعی خود بهره ببرند و آن دسته از کارگاه‌های که یک و یا بیشتر از سه نفر کارگر دارند، برای پرداخت حق بیمه کارگران خود باید لیست را در نظر بگیرند تا با توجه به لیست کارفرما بتواند حق بیمه هرکدام را پرداخت کند.

اگر سن کارفرما بیشتر از ۵۵ سال باشد، سابقه پرداخت حق بیمه مازاد محاسبه می شود  اما نرخ حق بیمه کارفرمایان حقیقی ۲۷درصد محاسبه می‌شود کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی بدانند که مزایای بیمه بازنشستگی شامل: بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت بازماندگان، خدمات درمانی و پرداخت کمک هزینه از مزایای بیمه تامین اجتماعی است که نباید آن را نادیده گرفت.

کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی باید به طرح تشویقی توجه داشته باشند، که در این طرح تشویقی کارفرمایان اصلی که در برنامه پنج ساله سوم توسعه به واسطه خدمات اشتغال وزارت کار استخدام نیروی جدید داشته‌اند، می‌توانند برای پرداخت حق بیمه کارفرما و حتی حق بیمه استخدام نیروی کارگر جدید استفاده کند.

بیمه تامین اجتماعی پیست

کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی به این موضوع دقت کنند بیمه تامین اجتماعی از جمله بیمه‌های بسیار مطرح و محبوب کشور است که برای رفاه حال مردم به وجود آمده است. بسیاری از کارگران، کارمندان، مدیران و کارفرمایان با استفاده از این بیمه خدمات قابل قبول را دریافت می‌کنند. امروزه برای هر نوع شغل و حرفه ای استفاده از بیمه تامین اجتماعی الزامی و کار اجباری است.

 در صنعت بیمه هر کشور سازمان بیمه تامین اجتماعی توانسته به عنوان اصلی‌ترین آن شناخته شود و هر فردی در هر حوزه‌ای باید خود را در بیمه تامین اجتماعی بیمه و با پرداخت حق بیمه از خدمات آن استفاده کند.

بیمه تامین اجتماعی ضمانت حقوق بیمه‌گذاران را بر عهده دارد و با پرداخت مستمری بعد از بازنشستگی و حتی تا از زمان پرداخت حق بیمه از حقوق و خدمات درمانی خود بیمه‌گذار استفاده می‌کند امروزه ۴۲ میلیون نفر جمعیت جهان از بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند. در حال حاضر ۳۳ میلیون نفر مستمری‌بگیر وجود دارد که دریافت مستمری سبک زندگی افراد را مدیریت می‌کند.

دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای افرادی که کد بیمه دارند صادر می‌شود و این دفترچه می‌‌تواند مزایای فوق العاده خصوصا برای دریافت خدمات درمانی داشته باشد.

معرفی حق بیمه که کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی باید بدانند

کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی در مورد حق بیمه باید به این موضوع توجه داشته باشند، که بیمه به صورت اجباری و اختیاری مورد بحث قرار می‌گیرد.

کارفرما و کارگر باید از بیمه اجتماعی استفاده کنند و بیمه اختیاری که به بیمه خویش فرما نیز معروف شده است برای آن دسته از عزیزانی استفاده می‌شود که کارفرما ندارند و به قول معروف برای خود کار می‌کنند. برای بیمه‌های اختیاری ۲۶ درصد از حقوق افراد برای حق بیمه کسر می‌شود و هر دو نوع اجباری و اختیاری مستمری و بازنشستگی دارد.

از تامین اجتماعی افراد خدمات بیمه را می‌توانند انتظار داشته باشند و استفاده کنند. بیمه بیکاری و بیمه از کار افتادگی نیز جزء قابلیت‌های مهم بیمه‌های اجباری و اختیاری است. امروزه در انواع کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و ادارات حق بیمه وجود دارد تا کارگران و کارمندان بتوانند از حقوق اصلی خود بهره مند شوند.

مزایای بیمه تامین اجتماعی

مزایای بیمه تامین اجتماعی

بیمه بیکاری

در مورد مزایای بیمه تامین اجتماعی امروزه بسیار مورد توجه است و خصوصا که بیمه بیکاری اولین و مهم‌ترین مزیت آن معرفی می‌شود. در بیمه بیکاری آن دسته از افرادی که بدون خواست خود و سر اجبار از کار اخراج شده‌اند می‌توانند از این بیمه استفاده کنند. البته باز پرداخت حق بیمه در مدت زمان مستمری بیمه بیکاری بسیار تاثیر دارد.

طبق شرایط افرادی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند نباید از بیمه‌هایی نظیر کارافتادگی و بازنشستگی نیز استفاده کنند. تا زمانی که به شغل جدیدی مشغول شوند این بیمه برای آنها خدمات مقرون به‌صرفه‌ای را ایجاد می‌کند.

حتی زمانی که فضای اشتغال مجدد فراهم می‌شود چنانچه بدون عذر و بهانه از این کار سر باز می‌زنند بیمه بیکاری آن‌ها قطع می‌شود و در صورت عدم اطلاع در مورد اشتغال، بیمه در صورت اطلاع از زمانی که فرد اشتغال پیدا کرده است، حق بیمه را حقوق مستمری وی کم می‌کند.

امروزه ۲۳ درصد حق بیمه کارفرما که برای حق بیمه کارگر پرداخت می‌شود ۳ درصد آن برای بیمه بیکاری است. بیمه بیکاری تنها به افرادی است که از بیمه اجباری استفاده می‌کنند تعلق می‌گیرد و افرادی که از بیمه خویش فرما استفاده می‌کنند نمی‌توانند از خدمات بیمه بیکاری بهره‌مند شوند. کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی باید به این مزیت توجه کنند.

پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد حقوق بیمه است. با توجه به افراد تحت تکفل و  تا ۴ نفر هر نفر ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

در سال ۲۰۰ و ۲۵۰ هزار نفر از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند؛ مشمول قانون کار بودن و همچنین تابع ایرانی بودن از جمله شرایط اصلی و کلیدی استفاده از بیمه بیکاری محسوب می‌شود که سابقه حداقل ۶ ماه پرداخت حق بیمه را باید در شرایط بیمه بیکاری از یاد نبرد.

بیمه زنان خانه دار

خانم‌های خانه دار از بیمه تامین اجتماعی به راحتی می‌توانند استفاده کنند. بیمه زنان خانه دار که به شاغل بودن آن‌ها مربوط نیست می‌تواند مرخصی زایمان را برای این افراد یک مزیت اساسی به بار آورد.

البته مرخصی زایمان برای زنان خانه‌داری است که در حرفه و شغل خاصی فعالیت می‌کنند. حداقل سن ۱۸ و حداکثر سن ۵۰ سال است، که خانم‌ها می‌توانند از بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی استفاده کنند و البته سازمان تامین اجتماعی به تقسیم‌بندی خاصی برای بیمه زنان خانه‌دار اندیشیده است.

 • دسته اول یک حق بیمه ۱۲ درصدی است که بازنشستگی نیز دارد.
 • دسته دوم یک حق بیمه ۱۴ درصدی است که بازنشستگی خود را فوت با یکدیگر ارائه می‌دهد.
 • دسته سوم یک حق بیمه ۱۸ درصدی است که بازنشستگی خود را همراه با فوت و از کار افتادگی را شما می‌توانید از آن انتظار داشته باشید.

خانم‌های خانه‌دار با پرداخت حق بیمه می‌توانند در سن بازنشستگی نیز حقوق خاصی را دریافت کنند.

بیمه تکمیلی

بیمه تکمیلی یکی دیگر از مزایای فوق العاده بیمه تامین اجتماعی است و کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی نیز باید با بیمه تکمیلی آشنا باشند تا بتوانند هرچه سریعتر نسبت به رفع محرومیت خود اقدام کنند.

البته از بیمه تکمیلی، بازنشستگان و مستمری بگیران می‌توانند به راحتی استفاده کنند و چنانچه فرد مستمری‌بگیر نباشد  نمی‌تواند از بیمه تکمیلی بهره‌مند شود و برای انواع مختلف بیماری بیمه تکمیلی چاره ساز است و راهکار خاصی را ارائه می دهد. افراد تحت تکلف بازنشستگان و مستمری بگیران چنانچه دفترچه تامین اجتماعی دارند می‌توانند از بیمه درمان تکمیلی نیز استفاده کنند.

مزایای بیمه تکمیلی برای فرزندان و خصوصا فرزندان پسر تا پایان ۲۲ سالگی چنانچه شغل ثابتی نداشته باشند و تا ۲۵ سالگی چنانچه دانشجو هستند و تا ۲۶ سالگی اگر در مقطع دکترا تحصیل می‌کنند، می‌تواند مزایای خود را به نمایش بگذارد.

اگر فرد بازنشسته و مستمری بگیر که از بیمه تکمیلی درمان استفاده می‌کند، فوت نماید بازماندگان مستمری بگیر وی نیز می‌توانند از این بیمه استفاده کنند.

استفاده از خدمات درمان رایگان

اما یکی از مزایای بی‌نظیر برای تمامی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که می‌توانند از آن استفاده نمایند. خدمات درمانی رایگان در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. تامین اجتماعی:

 • ۸۱ بیمارستان
 • ۲۹۷ مرکز درمانی سرپایی
 • ۱۰ هزار و۸۶۹ هزار تخت فعال دارد.

بیمه شدگان تامین اجتماعی از این خدمات می‌توانند استفاده کرده و با داشتن دفترچه تامین اجتماعی خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت درمان قرار گیرند.

در مورد درمان مستقیم بیمه شده می‌تواند به مرکز خدمات درمانی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است مراجعه کند و به نحو احسن از امکانات پزشکی رایگان بهره بگیرد.

اما در مورد درمان غیر مستقیم شاید فرد بیمه شده به خاطر مسافت طولانی نتواند به مرکز مخصوص سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند؛ در این هنگام سازمان با مراکز دولتی همکاری می‌کند و ضمن قرارداد با هر کدام از مراکز دولتی، فرد بیمه شده می‌تواند از نزدیک‌ترین مرکز خدمات درمانی استفاده نماید.

نکته: بیمه شدگانی که به روش غیر مستقیم قصد دارند تحت درمان قرار در مراکز غیر از مراکز تامین اجتماعی قرار بگیرند، بهتر است از دفترچه معتبر تامین اجتماعی در هنگام مراجعه به این مراکز استفاده کنند.

تمدید دفترچه تامین اجتماعی

تمدید دفترچه تامین اجتماعی

دفترچه تامین اجتماعی مانند بسیاری از دفترچه‌های خدمات درمانی دیگر مهلت استفاده و اعتبار خاصی دارد که بعد از گذشت زمان معین شده بیمه شده باید به اداره تامین اجتماعی مراجعه کرده و دفترچه خود را تمدید کند.

در صورتی که برگه‌های دفترچه تامین اجتماعی فرد خالی مانده است و تاریخ اعتبار آن به پایان رسیده است دیگر فرد بیمه شده قادر نیست از دفترچه تامین اجتماعی خود استفاده کند. کمترین مهلت استفاده ۶ ماهه و بیشترین مهلت استفاده بیشتر از پنج سال معرفی شده است.

اما عمدتا امروزه بسیار مشاهده می‌شود که تعویض دفترچه تامین اجتماعی هر دو سال یکبار است که کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی باید به این موضوع توجه داشته باشند.

تعهدات درمانی بیمه تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی تعهدات درمانی بسیار قدرتمندی دارد که کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی باید به این موضوع دقت بالایی داشته باشند.

از جمله این تعهدات درمانی ارائه خدمات کلینیکی بیمارستانی و پاراکلینیکی است که صددرصد می‌تواند برای بیمه‌شدگان مزایای فوق‌العاده‌ای به همراه داشته باشد.

همچنین خدمات توانبخشی برای بیمه شدگان آسیب دیده از جمله تعهدات درمانی این سازمان شناخته می‌شود که می‌توانند از وسایل کمک پزشکی برای جبران نقص جسمانی و تقویت حواس به تعهدات درمانی این سازمان اعتماد کنند.

خدماتی که به تعهدات سازمات تامین اجتماعی مربوط نیست

 • شما برای انجام انواع جراحی زیبایی قادر نخواهید بود روی خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی حساب کنید؛ چراکه هزینه جراحی‌های زیبایی به هیچ عنوان در دسته بندی تعهدات بیمه معتبر تامین اجتماعی جایی ندارد.
 • همچنین هزینه‌هایی که به خاطر وجود انواع تصادفات به وجود می‌آید در کنار انواع نزاع و درگیری به هیچ عنوان جزء خدمات بیمه تامین اجتماعی به حساب نمی‌آید؛ شما نباید در این موارد روی خدمات درمانی تامین اجتماعی حساب کنید.
 • شما برای دریافت هزینه‌های نازایی (IVF ، IUI، ZIFT ، GIFT ) نمی‌توانید از خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی کمک بگیرید به این علت که در حوزه اختیارات و تعهدات این بیمه نیست.
 • هر گونه وقوع سیل زلزله و بلایای طبیعی دیگر که خسارات و مشکلات خاصی را به وجود می‌آورد را نمی‌توان به گرفتن مزایا از تامین اجتماعی مربوط دانست.
 • با وجود جنگ و شورش که تلفات و خسارات زیادی رخ می‌دهد، برای جبران خسارت نمی‌توان از این بیمه تامین اجتماعی انتظار جبران خسارت داشته باشید.
 • چنانچه شما قصد دارید از عمل جراحی پیوند اعضا و یا کاشت حلزون استفاده کنید؛ در همین ابتدای کار اطلاع داشته باشید که بیمه تامین اجتماعی هیچ تعهدی بابت پرداخت هزینه‌های درمان در قبال شما ندارد؛ بهتر است روی خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی حساب باز نکنید.

خدمات بازنشستگی بیمه شدگان تامین اجتماعی

کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی در مورد خدمات بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی بهتر است بدانند که بعد از ۲۰ -۳۰ سال که افراد دیگر توانایی کارکردن از آن‌ها سلب می‌شود، با توجه به قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به عنوان بازنشسته معرفی می‌شوند؛ همچنین می‌توانند با مستمری و حقوق بازنشستگی خود بدون استرس و دغدغه به زندگی خود ادامه دهند.

 البته حقوق بازنشستگی وابسته به تعداد سال‌های مشغول به کار افراد و همچنین سن آن‌ها برآورد می‌شود؛ چنانچه بخواهیم در یک حالت عادی برای سن خدمات بازنشستگی صحبت کنیم، بیمه شدگان آقا در ۶۰ سالگی و بیمه شدگان خانم  عزیز در ۵۵ سالگی با بیست سال سنوات پرداخت حق بیمه به عنوان بازنشسته معرفی می‌شوند؛

با توجه به قانون تامین اجتماعی کسانی که شغل سختی دارند و از لحاظ روحی و جسمی تحت فشار هستند، در طی ۲۰ سال پرداخت مستمر حق بیمه بدون وجود هیچ گونه شرط سنی می‌توانند بازنشسته شوند.

یکی از نکات مهم که در مورد بازنشستگی تامین اجتماعی وجود دارد و کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی باید به آن توجه کنند، این است که چنانچه فرد بازنشسته فوت نماید از حقوق بازنشستگی وی خانواده و افراد تحت او می‌توانند استفاده کنند.

کمک هزینه ازدواج بیمه تامین اجتماعی

کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی چنانچه از این موضوع اطلاع ندارند بهتر است بدانند که سازمان تامین اجتماعی برای کمک هزینه ازدواج نیز خدمات قابل قبولی را ارائه می‌دهد. بدین ترتیب افراد واجد شرایط می‌توانند از این خدمات برای سهولت در امر ازدواج خود استفاده کنند.

بیمه شدگانی که قبل از ازدواج خود ۵ سال سابقه کار و حق بیمه دارند می‌توانند از کمک هزینه ازدواج بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.

همچنین برای دریافت کمک هزینه ازدواج فرد بیمه شده باید ازدواج اول خود را تجربه کند و این ازدواج در دفتر اسناد رسمی ازدواج به ثبت برسد؛ مبلغ کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی با حقوق دستمزد متوسطه یک ماه شخص بیمه شده برابر است.

کمک هزینه کفن و دفن

کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی شاید به این مسأله آگاه باشند که کمک هزینه کفن جزء خدمات ارزنده و مهم بیمه تامین اجتماعی محسوب می‌گردد.

این نوع کمک هزینه به خانواده فرد بیمه شده تعلق می‌گیرد. هر ساله این کمک هزینه مبلغ آن تغییراتی دارد. امروزه مبلغ کمک هزینه کفن و دفن فرد فوت شده با یک ماه حداقل حقوق سال وی محاسبه می‌شود و نوع بیمه و حق بیمه فرد فوت شده در این موضوع بی تاثیر نیست. برای دریافت کمک هزینه کفن و دفن گواهی فوت و دفترچه درمانی فرد فوت شده لازم و ضروری است.

سخن پایانی

کارفرمایان محروم از بیمه تامین اجتماعی به هر دلیلی که از این بیمه محروم شده‌اند معقولانه است هر چه سریعتر نسبت به رفع محرومیت خود اقدام کنند؛ چرا که بیمه تامین اجتماعی جزء بیمه‌های بسیار معتبر کشور شناخته می‌شود و خدمات بسیار ارزنده و قابل قبولی دارد.

هر کدام از این خدمات صددرصد می‌تواند  روی کیفیت سبک زندگی افراد تاثیر بسیار واضح و آشکاری بگذارد. مهم‌ترین این خدمات بدون شک بیمه بیکاری است که در کنار استفاده رایگان از خدمات درمانی به هیچ عنوان قابل مقایسه با دیگر بیمه‌ها نیست.

تمامی قابلیت‌ها و خدمات ارزنده این بیمه که امروزه باعث شده است با استقبال بی نظیری شود حتی به خاطر اجباری بودن برای انواع کسب و کارها و حوزه‌های اشتغال درصد زیادی از افراد تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند. این مسأله به کیفیت خدمات بیمه تامین اجتماعی و اهمیت بالای آن اشاره دارد که این موضوع را نمیتوان نادیده گرفت.

بیشتر بخوانید :


 

نویسنده: احسان مهدیزاده

								
برچسب ها :
0 0 رای ها
رتبه
guest
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
مطالب مرتبط
دانلود کاتالوگ دمو